มะม่วง 3 ฤดูเปรี้ยว

มะม่วงสามฤดูเปรี้ยว พันธุ์ทวาย ติดผลดกตลอดทั้งปี รสเปรี้ยว

มะม่วงสามฤดูเปรี้ยว พันธุ์ทวาย เป็นมะม่วงที่นิยมปลูกไว้รับประทานในครัวเรือนมาช้านาน ติดผลดกเป็นพวงตลอดทั้งปี ผลดิบรสชาติเปรี้ยวจัด เนื้อฉ้ำน้ำ กรอบอร่…