มะม่วงเพชรบ้านลาด

กิ่งพันธุ์มะม่วงมันเพชรบ้านลาด นิยมรับประทานดิบ รสชาติหวานมัน

มะม่วงมันเพชรบ้านลาด เป็นมะม่วงที่นิยมรับประทานผลดิบ ผลไม่ใหญ่มาก เนื้อแข็ง กลิ่นหอมยาง เป็นมะม่วงโบราณหายาก ปลูกง่ายติดผลง่าย รสชาติหวานมันอร่อย มะม่…