มะม่วงเจ้าคุณทิพย์

มะม่วงเจ้าคุณทิพย์ สายพันธุ์เก่าแก่ รสหวานมัน เนื้อแน่นกรอบ

มะม่วงเจ้าคุณทิพย์ เป็นมะม่วงสายพันธุ์เก่าแก่ พบมากที่จังหวัดนนทบุรี และปลูกกันมากที่อำเภอไทรน้อย พื้นที่ข้างเคียง รสชาติดีทั้งผลดิบและผลสุก รสหวานมัน…