มะม่วงอกร่องหยาดพิรุณ

มะม่วงอกร่องหยาดพิรุณ เนื้อเยอะ เมล็ดลีบผลใหญ่ รสชาติหวานหอม

มะม่วงอกร่องหยาดพิรุณ เป็นมะม่วงที่กลายพันธุ์มาจากมะม่วงอกร่องพันธุ์ดั้งเดิม จากการเพาะเมล็ด ผลจะมีขนาดใหญ่กว่าพันธุ์ดั้งเดิม รสชาติหวานหอม เนื้อเยอะ …