ขนุนแดงสุริยา

ขนุนแดงสุริยา พันธุ์ทวาย เนื้อสีแดงส้มกรอบ รสชาติหวานหอม

ขนุนแดงสุริยา เป็นขนุนพันธุ์ทวาย ออกลูกดกตลอดปี สีของเนื้อขนุนแดงสุริยามีสีที่แตกต่างจากขนุนทั่วไป มีสีจำปา สีแดงส้ม หรือสีอิฐ เนื้อหนากรอบอร่อย รสชาต…