ขนุนเหลืองบางเตย

ขนุนเหลืองบางเตย ติดผลดก ออกผลตลอดปี เนื้อหนา รสชาติหวานกรอบ

ขนุนเหลืองบางเตย เป็นขนุนพันธุ์ดั้งเดิมของ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นขนุนที่ออกผลตลอดทั้งปี และติดผลดกเต็มต้น เนื้อหนา เปลือกหนา รับประทานอร่อย ร…