ขนุนอินโดแคระ

ขนุนอินโดแคระ ติดดอกออกผลเยอะ ผลรูปทรงสวย รสหวานกรอบ ยางน้อย

ขนุนอินโดแคระ เป็นขนุนที่มีถิ่นกำเนิดที่ประเทศอินโดนีเซีย ต้นไม่สูงมาก เนื้อยวงเป็นสีเหลืองเข้ม หรือสีหลืองทอง เป็นขนุนที่ติดดอกออกผลดกมาก เนื้อหวานกร…