ขนุนศรีบรรจง

ขนุนศรีบรรจง ขนุนเนื้อยวงหนา สีเหลืองรสชาติหวานมาก เมล็ดเล็ก

ขนุนศรีบรรจง เป็นขนุนอีกสายพันธุ์หนึ่งที่มีผู้นิยมปลูกและนิยมรับประทานกันมาก เนื้อยวงหนา สีเหลือง รสชาติหวานมาก วัดความหวานได้ประมาณ 31 องศาบริกซ์ เมล…