ขนุนทองประเสริฐ

ขนุนทองประเสริฐ ปลูกง่าย ผลค่อนข้างใหญ่ รสชาติหวานกลมกล่อม

ขนุนทองประเสริฐ เป็นขนุนกลายพันธุ์จากการเพาะเมล็ด ติดผลได้เรื่อย ๆ ตลอดทั้งปี ผลค่อนข้างใหญ่ เนื้อสุกสีเหลืองทอง หนา รสชาติหวานกลมกล่อม กรอบอร่อย แกะเ…