ขนุนทวายปีเดียว “ทองทวีโชค”

ขนุนทองทวีโชค หรือขนุนทวายปีเดียว เนื้อดีเนื้อหนา รสหวานกรอบ

ขนุนทองทวีโชค เป็นขนุนอีกสายพันธุ์หนึ่งที่น่าสนใจ เป็นขนุนทวายปีเดียว คือปลูกได้ประมาณ 1 ปีจะติดดอกออกผล ปลูกง่าย เนื้อขนุนแห้ง เนื้อสีเหลืองทองสวย รส…