กล้วยไข่

กล้วยไข่ ผลไม้เศรษฐกิจ เนื้อแน่นนุ่ม รสชาติหวาน เปลือกบาง

กล้วยไข่ ผลไม้เศรษฐกิจที่นิยมรับประทาน และส่งออกต่างประเทศ กล้วยขึ้นชื่อของจังหวัดกำแพงเพชร เป็นกล้วยเนื้อแน่นนุ่ม รสชาติหวาน เปลือกบาง ผิวจะตกกะเมื่อ…