กล้วยไข่พระตะบอง

กล้วยไข่พระตะบอง ผลขนาดใหญ่ เปลือกผลบาง เนื้อสีเหลืองส้ม

กล้วยไข่พระตะบอง เป็นกล้วยไข่อีกชนิดหนึ่ง ที่มีผลขนาดค่อนข้างใหญ่กว่ากล้วยไข่ทั่วไป มีเปลือกผลบางสีเหลือง เนื้อสีเหลืองส้ม ไส้กลางสีนวล เนื้อเหนียว รส…