กล้วยเล็บมือนาง

กล้วยเล็บมือนาง กล้วยผลเล็กเรียว เนื้อนุ่ม รสหวานทานอร่อย

กล้วยเล็บมือนาง เป็นกล้วยประจำท้องถิ่นของทางภาคใต้ ปัจจุบันเริ่มปลูกแพร่หลายในพื้นที่ประเทศไทย กล้วยผลเล็กเรียว คล้ายนิ้วมือผู้หญิง เนื้อนุ่ม รสชาติหว…