กล้วยเล็บช้างกุด

กล้วยเล็บช้างกุด ผลป้อมปลายผลมน ผลสุกสีเหลือง รสชาติหวาน

กล้วยเล็บช้างกุด เป็นกล้วยที่พบมากทางใต้ของประเทศ และมีชื่อที่เรียกแตกต่างกันตามภูมิภาค เช่น กล้วยเล็กช้างกุด กล้วยโก๊ะ และอีเต่า ผลป้อมปลายผลมน รสชาต…