กล้วยเทพพนม

กล้วยเทพนม เนื้อผลสุกสีขาวนวล รสชาติหวานหอม ไส้กลางสีส้ม

กล้วยเทพนม เป็นกล้วยโบราณของประเทศไทยที่มีรูปร่างคล้ายพนมมือคว่ำนิ้วลง เปลือกผลหาติดกันตลอดทั้งหวี เนื้อผลสุกสีขาวนวล หรือสีขาวปนเหลือง ไส้กลางสีส้ม ร…