กล้วยหิน

กล้วยหิน ผลเป็นเหลี่ยม เนื้อสีเหลืองเข้ม เนื้อเหนียวไม่เละ

กล้วยหิน พบครั้งแรกในจังหวัดยะลา ขึ้นเองตามธรรมชาติตามหินกรวด ริมฝั่งแม่นํ้าปัตตานี เจริญเติบโตได้ดีชาวบ้านเรียก “กล้วยหิน” ผลเป็นเหลี่ยม …