กล้วยหอมทองลูกสั้น

กล้วยหอมทองลูกสั้น เปลือกสีเหลืองทอง รสชาติหวานหอม เนื้อฟูนุ่ม

กล้วยหอมทองลูกสั้น กล้วยพันธุ์แปลก รสชาติและกลิ่นแตกต่างจากกล้วยหอมทอง กล้วยหายาก ไม่มีขายตามท้องตลาด เมื่อผลสุกเปลือกสีเหลืองทอง รสชาติหวานหอม เนื้อฟ…