กล้วยร้อยหวี

กล้วย 100 หวี ปลูกประดับสวยงาม ผลเล็ก เครือยาวจำนวนหวีเยอะ

กล้วย100หวี ปลูกเป็นกล้วยประดับสวยงาม เป็นกล้วยมงคล กล้วยเครือยาวมากบางที่วัดความยาวได้ประมาณ 2 เมตร จำนวนหวีเยอะเบียดกันแน่น ผลเล็ก รับประทานได้ ผลสุ…