กล้วยร้อยปลี

กล้วยร้อยปลี กล้วยปลูกประดับ หายาก มีดอกหรือปลีจำนวนมาก

กล้วยร้อยปลี เป็นกล้วยนิยมปลูกเพื่อประดับบ้านและสวน เป็นกล้วยแปลก หายาก มีดอกหรือปลีเล็ก ๆ จำนวนมาก ไม่มีลูก ปลีสามารถรับประทานได้ อร่อยเหมือนปลีกล้วย…