กล้วยพม่าแหกคุก

กล้วยพม่าแหกคุก เนื้อกล้วยฟูนุ่มเป็นปุย รสชาติหวาน ทานอร่อย

กล้วยพม่าแหกคุก เป็นกล้วยที่มีผลคล้ายกล้วยหักมุก มีเหลี่ยมแต่ผลขนาดใหญ่กว่า และมีจำนวนหวีมากกว่า เนื้อกล้วยฟูนุ่มเป็นปุย รสชาติหวาน เนื้อสีส้มอมแดง มี…