กล้วยฝ้าย

กล้วยฝ้าย เนื้อนุ่มฟูเหมือนปุยฝ้าย ผลไม่ใหญ่มาก รสชาติหวานหอม

กล้วยฝ้าย เป็นกล้วยโบราณหายาก พบปลูกมากทางภาคใต้ของประเทศ รสชาติหวานหอมคล้ายกล้วยหอมทอง เนื้อนุ่มฟูเหมือนปุยฝ้าย อยากรับประทานต้องหาซื้อหน่อปลูกเอง ไม…