กล้วยบัวชมพู

กล้วยบัวชมพู กล้วยปลูกประดับ ปลีสีชมพูสวยงาม ผลเล็กกินไม่ได้

กล้วยบัวชมพู มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย และได้ถูกนำเข้ามาขยายพันธุ์ในประเทศไทย ปลูกประดับทั่วไป หาซื้อหน่อยาก ปลีชี้ขึ้นฟ้าสีชมพูสวยงาม ผลกล้วยเล็กกิ…