กล้วยน้ำเชียงราย

กล้วยน้ำเชียงราย ผลขนาดใหญ่ เปลือกหนา เนื้อเหนียวสีครีม

กล้วยน้ำเชียงราย เป็นกล้วยในตระกูลกล้วยน้ำว้า แต่ขนาดของผลใหญ่และยาวกว่ากล้วยน้ำว้าทั่วไปมากพอสมควร รสชาติเหมือนกล้วยน้ำว้า แต่เนื้อจะกรอบกว่า เปลือกค…