กล้วยตีบ

กล้วยตีบ ผลสุกสีเหลือง มีเหลี่ยม รับประทานสด รสชาติหวาน

กล้วยตีบ เป็นกล้วยพันธุ์ผสมระหว่างกล้วยป่ากับกล้วยตานี ใบและผลเหมือนกล้วยตานี ผลสุกสีเหลืองเหมือนกล้วยทั่วไป ผลมีเหลี่ยม 5 เหลี่ยม นิยมรับประทานผลสุกส…