กล้วยตานี

กล้วยตานี ต้นกำเนิดของพันธุ์กล้วยต่างๆ ผลสุกสีเหลืองเนื้อรสชาติหวาน

กล้วยตานี เป็นต้นตระกูลของกล้วยต่าง ๆ ที่รับประทานได้ในปัจจุบัน รวมกับกล้วยป่า ผลจะป้อมและมีขนาดใหญ่ ผลสุกเปลือกผลสีเหลือง เนื้อรสชาติหวาน แต่มีเมล็ดจ…