กล้วยดารารัศมี หรือกล้วยคุณหมิง

กล้วยคุนหมิง ประดับสวยงาม ดอกสีเหลือง ต้นไม่สูงมากเลี้ยงง่าย

กล้วยคุนหมิง กล้วยบัวทอง หรือกล้วยดารารัศมี เป็นกล้วยปลูกประดับ ต้นไม่สูงมาก ดอกสีเหลืองสวยงาม ไม่ชอบแสงแดดจัดเกินไป เลี้ยงง่าย ไม่นิยมทานผลเพราะเมล็ด…