กล้วยง้าว

กล้วยง้าว กล้วยหอมผลใหญ่ รสชาติหวานและมีกลิ่นหอม เนื้อนุ่ม

กล้วยง้าว เป็นกล้วยตระกลูเดียวกับกล้วยหอมเขียว ผลจะใหญ่และยาวกว่า มีจำหนวนหวีมาก 1 เครือมี 10 หวี และ 1 หวีมีผลเกือบ 20 ผล เนื้อนุ่ม รสชาติหวาน มีกลิ่…