กล้วยงาช้าง

กล้วยงาช้าง ผลใหญ่โค้งงอนเปลือกหนา ทำกล้วยทอด กล้วยฉาบ อร่อย

กล้วยงาช้าง เป็นกล้วยเนื้อแน่น ผลยาวใหญ่โค้งงอน เปลือกผลหนา ไม่ค่อยนิยมรับประทานสด มันนำไปแปรรูป เป็น กล้วยทอด กล้วยฉาบ กล้วยย่าง และกล้วยเชื่อม รสชาต…