กล้วยกุ้งเขียว

กล้วยกุ้งเขียว ผลสุกเปลือกสีเหลืองบาง รสชาติหวาน กลิ่นหอม

กล้วยกุ้งเขียว เป็นกล้วยกลายพันธุ์มาจากกล้วยนาก ผลค่อนข้างกลมไม่มีเหลี่ยม คล้ายกล้วยหอมแต่ปลายผลมนยาว เปลือกบาง ผลสุกสีเหลืองปนเขียว รสชาติหวาน งอมจัด…