มะม่วงเขียวไข่กา มะม่วงโบราณ สีเขียวเข้มมีนวล รสชาติหวานหอม

มะม่วงเขียวไข่กา

มะม่วงเขียวไข่กา เป็นมะม่วงสายพันธุ์โบราณ ที่ปัจจุบันหารับประทานได้ยากมาก ไม่มีวางขายตามท้องตลาด ผลแก่จัดจะมีสีเขียวเข้ม มีนวลที่ผิวเปลือก รสชาติหวานหอมอร่อย

มะม่วงเขียวไข่กา เนื้อเหลืองอมส้ม

มะม่วงเขียวไข่กา เป็นมะม่วงที่ใกล้จะสูญพันธุ์ รับประทานอร่อยทั้งผลดิบและผลสุก เปลือกผลค่อนข้างหนา ผลดิบรสชาติเปรี้ยวมาก ผลแก่จัด รสชาติหวานมันอมเปรี้ยวเล็กน้อย ผลสุก เนื้อเหลืองอมส้ม รสชาติหวานหอมอร่อยมาก

ลักษณะของต้นมะม่วงเขียวไข่กา

มะม่วงเขียวไข่กา ลักษณะเหมือนกับต้นมะม่วงทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ผลดิบ สีเขียวเข้ม เนื้อขาว รสชาติเปรี้ยว ผลแก่จัด ผิวเปลือก สีเขียวเข้มเกือบคล้ำ ผิวเปลือกนวล เนื้อด้านในสีขาวปนเหลือง รสชาติหวาน มัน ปนเปรี้ยวเล็กน้อย ผลสุก เนื้อสีเหลืองอมส้ม รสชาติหวานหอม รับประทานอร่อย

ประโยชน์ของมะม่วงเขียวไข่กา

มะม่วงเขียวไข่กา ผลดิบ รสชาติเปรี้ยวไม่มาก เหมาะกับการประกอบอาหารเช่น ยำมะม่วง ซอยใส่น้ำพริก หรือฝานเป็นชิ้นบาง ๆ จิ้มพริกเกลือ หรือจิ้มน้ำปลาหวาน อร่อย ผลสุกรับประทานสดเป็นผลไม้

การขยายพันธุ์มะม่วงเขียวไข่กา

มะม่วงเขียวไข่กา ขยายพันธุ์ได้หลายวิธี เช่น การเพาะเมล็ด การตอนกิ่ง การเสียบยอดและทาบกิ่ง

 1. การเพาะเมล็ด เป็นวิธีการที่ง่าย รวดเร็ว ทำได้เยอะ ต้นพันธุ์ที่ได้ เจริญเติบโตดี ระบบรากแข็งแรง มีรากแก้ว ต้นใหญ่อายุยืน แต่ติดดอกออกผลช้า และเสี่ยงต่อการกลายพันธุ์ไปจากพันธุ์ดั้งเดิม
 2. การตอนกิ่ง เป็นวิธีที่ใช้มาแต่โบราณ แต่ปัจจุบันไม่ค่อยนิยม เพราะต้นพันธุ์ที่ได้ ระบบรากไม่ค่อยแข็งแรง ไม่มีรากแก้ว แต่ต้นพันธุ์เจริญเติบโตเร็ว ติดดอกออกผลเร็ว
 3. การเสียบยอดและการทาบกิ่ง เป็นวิธีที่นิยมใช้มากในปัจจุบัน เพราะต้นพันธุ์ที่ได้ เจริญเติบโตได้เร็ว ติดดอกออกผลเร็ว มีระบบรากที่แข็งแรง มีรากแก้วเหมือนกับการเพาะเมล็ด เพราะการเพาะเมล็ด มาเป็นต้นตอที่นำมาเสียบยอ และทาบกิ่ง

การปลูกมะม่วงเขียวไข่กา

การปลูกมะม่วงเขียวไข่กา ปลูกง่าย เหมือนมะม่วงทั่วไป และควรปลูกในช่วงฤดูฝน เพราะจะทำให้ต้นมะม่วงตั้งตัวได้เร็ว ขั้นตอนการปลูก

 • ควรขุดดินให้ลึกและกว้างประมาณ 50×50 เซนติเมตร
 • ระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 6×6 เมตร
 • ตากหลุมทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์
 • นำปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักรองก้นหลุม และผสมกับดินที่ขุดมา นำต้นพันธุ์ลงหลุมปลูก
 • กลบดินให้แน่นพอประมาณ ไม่แน่นมาก และให้สูงกว่าโคนต้นเล็กน้อย
 • นำไม่มาปักข้างต้นมะม่วง ผูกเชือกติดกับต้นมะม่วง เพื่อป้องกันต้นมะม่วงโค่นล้ม
 • นำหญ้าแห้ง หรือฟางข้าวมาคลุมโคนต้น เพื่อป้องกันหน้าดินแห้ง และช่วยเพิ่มความชุุ่มชื้นในดิน
 • ปลูกต้นมะม่วงเสร็จควรรดน้ำทันที
มะม่วงเขียวไข่กา

ต้นพันธุ์มะม่วงเขียวไข่กา

การดูแลรักษา มะม่วงเขียวไข่กา

การดูแลรักษาต้นมะม่วงเขียวไข่กา เช่น

 • การให้น้ำ หลังจากที่ปลูกใหม่ ๆ ถ้าฝนทิ้งช่วงหรือหน้าแล้ง ควรรดน้ำทุกวัน หรือวันเว้นวัน และค่อย ๆ ห่างเป็น 3-4 วันครั้งเมื่อต้นมะม่วงตั้งตัวได้แล้ว
 • การใส่ปุ๋ย เมื่อต้นมะม่วงอายุ 1-3 ปี ควรใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้งคือ ช่วงแรกประมาณเดือนพฤษภาคม หรือช่วงต้นฤดูฝน และช่วงที่ 2 ประมาณเดือนกันยายน หรือช่วงก่อนหมดฤดูฝน เมื่อมะม่วงอายุ 3-4 ปี ควรใส่ปุ๋ย 2 ช่วง ช่วงแรกก่อนที่มะม่วงจะออกช่อดอก ช่วงที่ 2 ช่วงที่เก็บเกี่ยวผลเสร็จแล้ว
 • การกำจัดวัชพืช ต้องกำจัดวัชพืชอยู่เสมอ เพราะวัชพืชจะคอยมาแย่งอาหารและน้ำ และยังเป็นที่อยู่อาศัยของพวกแมลงศัตรูพืช ที่เข้าทำลายต้นมะม่วง
 • การตัดแต่งกิ่ง ควรตัดกิ่งช่วงที่เก็บผลเสร็จแล้ว หรือช่วงที่อากาศมีความชื้นสูงหรือในฤดูฝน เพราะทำให้ต้นมะม่วงโปร่ง แสงแดดส่องได้ทั่วถึง ช่วยลดการระบาดของโรคพืชและแมลงศัตรูพืชได้ด้วย

โรคและแมลงศัตรูพืชในมะม่วง วิธีป้องกัน

โรคที่พบบ่อย แต่ไม่แพร่ระบาดมาก คือโรคแอนแทรคโนส เป็นเชื้อรา ที่เข้าทำลายได้ทุกส่วนของต้นมะม่วง เช่น ใบ ยอดอ่อน ช่อดอก และผล ถ้าอาการเกิดที่ยอดอ่อนหรือใบอ่อน ทำให้ใบบิดเบี้ยวและยอดแห้ง วิธีการป้องกัน ฉีดพ่นสารป้องกันแมลง ทุก7-10 วัน หรือตัดแต่งกิ่ง ที่เป็นออกทิ้ง ทำลายเสีย

แมลงศัตรูพืชที่เข้าทำลายมะม่วง ได้แก่

 • เพลี้ยไฟ และเพลี้ยจั๊กจั่น แมลงทั้ง 2 ชนิดนี้จะเข้าทำลายมะม่วงขณะที่มะม่วงออกช่อดอก และจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากช่อดอก ทำให้ดอกร่วงหล่น
 • หนอนเจาะต้น เป็นหนอนของด้วงปีกแข็ง จำวางไข่ตามรอยแตกของเปลือกต้นมะม่วง และเมื่อเป็นหนอนจะกัดกินเนื้อไม้ตามลำต้นและกิ่ง ถ้าเกิดระบาดมาก จำทำให้ต้นมะม่วงตายได้
 • ด้วงมะม่วงหรือด้วงปีกแข็ง จะวางไข่ที่ผลอ่อน และหนอนจะเจริญเติบโตในเมล็ดมะม่วง และกัดกินเนื้อมะม่วงเป็นอาหาร
 • แมลงวันผลไม้ หรือแมลงวันทอง จะเข้าวางไข่ใต้ผิวของผลมะม่วง และเมื่อโตเป็นหนอนจะกัดกินเนื้อมะม่วงทำให้มะม่วงเน่า และร่วงหล่น

วิธีป้องกันแมลงศัตรูพืช ป้องกันโดยการห่อผลด้วยกระดาษหรือใบตองแห้ง ทำลายดักแด้ โดยการไถและพรวนดินบริเวณโคนต้น ฉีดพ่นสารฆ่าแมลง และควรเก็บผลที่โดยทำลายเน่าและร่วงที่โคนต้น ทำลายทิ้งเสีย

หาซื้อ กิ่งพันธุ์มะม่วงเขียวไข่กา ได้ที่ไหน

มะม่วงเขียวไข่กา เป็นมะม่วงโบราณที่หายาก ท่านอาจจะหาซื้อได้จากงานเกษตรแฟร์ หรืองานบ้านและสวน ถ้าไม่สะดวกสอบถาม ได้ที่สวนThaiG

ขาย กิ่งพันธุ์มะม่วงเขียวไข่กา ราคาไม่แพง

สวนThaiG มีกิ่งพันธุ์มะม่วงเขียวไข่กา ขายราคาไม่แพง ท่านสามารถมาเลือกซื้อได้ที่สวน สวนเรามี 2 ที่ อยู่ที่สามพราน นครปฐม และที่อู่ทอง สุพรรณบุรี เปิดขายทุกวัน สอบถามเส้นทางได้ หรือท่านไม่สะดวกมาที่สวน เรามีบริการจัดส่งทางขนส่งเคอรี่ หรือขนส่งอื่นที่ท่านสะดวก

กิ่งพันธุ์มะม่วงที่สวนThaiG มีจำหน่าย

กิ่งพันธุ์มะม่วงสายพันธุ์โบราณ เช่น

 1. กิ่งมะม่วงทองดำ ทวาย
 2. กิ่งพันธุ์มะม่วงเบา
 3. กิ่งมะม่วงยายกล่ำ
 4. กิ่งมะม่วงหนองแซง
 5. กิ่งมะม่วงหนังกลางวัน
 6. กิ่งมะม่วงทุเรียน
 7. กิ่งมะม่วงหนอนทอง
 8. กิ่งมะม่วงพราหมณ์ขายเมีย
 9. กิ่งมะม่วงแก่ขายตึก
 10. กิ่งมะม่วงกะล่อนเขียว
 11. กิ่งมะม่วงกะล่อนทอง
 12. กิ่งมะม่วงลิ้นงูเห่า
 13. กิ่งมะม่วงน้ำตาลเตา
 14. กิ่งมะม่วงแก้มแดง
 15. กิ่งมะม่วงตลับนาก
 16. กิ่งมะม่วงบุญบันดาล
 17. กิ่งมะม่วงทองปลายแขน

กิ่งพันธุ์มะม่วงสายพันธุ์ต่างประเทศ เช่น

 1. กิ่งมะม่วงงาเช้างแดง หรือหงเซียงหยา
 2. กิ่งมะม่วงแคระ มะม่วงเปรี้ยว หรือมะม่วงบังคลาเทศ
 3. กิ่งมะม่วงไข่มุกแดง หรือหงจู
 4. กิ่งมะม่วงแดงซาลหลิน
 5. กิ่งมะม่วงกุ้ยเฟย
 6. กิ่งมะม่วงผิงกั่วเหวิน
 7. กิ่งมะม่วงอาร์ทูอีทู มะม่วงผลกลม
 8. กิ่งมะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วง หรือจินซิง
 9. กิ่งมะม่วงยู่เหวิน หรือแดงจักรพรรดิ์
 10. กิ่งมะม่วงกิมหงส์ หรือมะม่วงเขียว 3 รส
 11. กิ่งมะม่วงหงส์หลง หรือ มังกรแดง
 12. กิ่งมะม่วงหงส์ไค่เท่อร์

กิ่งพันธุ์มะม่วง เพิ่มเติม https://everysale.thaicentralgarden.com/index.php

ติดต่อสั่งซื้อ กิ่งพันธุ์มะม่วงเขียวไข่กา ได้ที่

สอบถามที่ Call Center 0891710545,0923794398,
เวลา: (7.00 – 20.00)

Facebook: Thai Central Garden https://www.facebook.com/thaicentralgarden

Line ID: @sukanyathaig

Line ID: manow98

เพิ่มเพื่อน

แผนที่สวนไทยเซ็นทรัล สามพราน บ้านหอมเกร็ด พุทธมณฑลสาย6
แผนที่กูเกิ้ล https://goo.gl/maps/yaHMTAmCCqs

แผนที่สวนไทยเซ็นทรัล อู่ทอง “ศูนย์เพาะชำพันธุ์ไม้” สุพรรณบุรี https://goo.gl/maps/DovXKthKD6n