มะม่วงเขียวใหญ่ ผลขนาดใหญ่ รสชาติหวานหอมอร่อย ติดผลดกเป็นพวง

มะม่วงเขียวใหญ่

มะม่วงเขียวใหญ่ เป็นมะม่วงพันธุ์เดียวกับ มะม่วงงามเมืองย่า มีผลขนาดใหญ่ ติดผลดกเป็นพวง รสชาติหวานหอมอร่อย เหมือนรสชาติของมะม่วงน้ำดอกไม ้เมล็ดลีบเนื้อเยอะ

มะม่วงเขียวใหญ่ หรือมะม่วงงามเมืองย่า รสอร่อย

มะม่วงเขียวใหญ่ หรือมะม่วงงามเมืองย่า เป็นมะม่วงที่เกิดจาการผสมเกสรระหว่างมะม่วงน้ำดอกไม้กับมะม่วงมันขุนศรี และทดลองปลูกจนมั่นใจว่าเป็นมะม่วงพันธุ์ใหม่แบบถาวร เป็นมะม่วงที่นิยมปลูก เฉพาะแถบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา มานานแล้ว ปลูกเพื่อเก็บผลขาย เป็นมะม่วงที่มีผลขนาดใหญ่ น้ำหนักประมาณ 2 ผล ต่อ 1 กิโลกรัม

ลักษณะของต้นมะม่วงเขียวใหญ่

มะม่วงเขียวใหญ่ เป็นไม้ยืนต้น ที่มีความสูงประมาณ 10-15 เมตร แตกกิ่งก้านสาขาเยอะ ใบ เป็นใบเดี่ยว ใบมีขนาดใหญ่และยาว สีเขียวเข้ม ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด สีเหลืองนวล มีกลิ่นหอม ผล รูปกลมรียาว คล้ายผลมะม่วงน้ำดอกไม้ เนื้อผลเยอะ เมล็ดลีบ ติดผลดกเป็นพวง พวงละ 2-4 ผล น้ำหนักผลเมื่อโตเต็มที่ ประมาณ 2 ผลต่อ 1 กิโลกรัม ผลดิบหรือห่าม รสหวานมันกรอบ ผลสุกเนื้อเป็นสีเหลือง รสชาติหวานหอมเหมือนมะม่วงน้ำดอกไม้ ติดผลดกปีละครั้ง

ประโยชน์ของมะม่วงเขียวใหญ่

มะม่วงเขียวใหญ่ หรือมมะม่วงงามเมืองย่า เป็นมะม่วงที่รับประทานได้ทั้งผลดิบและผลสุก ผลดิบมีรสชาติหวานมันกรอบ รับประทานสดเป็นผลไม้ หรือฝานจิ้มพริกเกลือ หรือน้ำปลาหวานอร่อยดี ผลสุก รับประทานเป็นผลไม้หรือจะรับประทานกับข้าวสวยร้อน ๆ หรือรับประทานกับข้าวเหนียวมูนก็อร่อยถูกใจ

การขยายพันธุ์ของมะม่วงเขียวใหญ่

การขยายพันธุ์มะม่วงเขียวใหญ่ ทำได้เหมือนมะม่วงทั่วไป เช่น

 • การเพาะเมล็ด เป็นวิธีที่ใช้มาตั้งแต่ดั้งเดิม ต้นพันธุ์ที่ได้ เจริญเติบโตดี มีระบบรากแข็งแรง มีรากแก้ว ต้นใหญ่ อายุยืน แต่ติดผลช้า และเสี่ยงต่อการกลายพันธุ์ จากพันธุ์ดั้งเดิมด้วย
 • การตอนกิ่ง เป็นวิธีที่ใช้กัน แต่ไม่ค่อยนิยมในปัจจุบัน เพราะต้นพันธุ์ที่ได้ ระบบรากไม่ค่อยดี ไม่มีรากแก้ว แต่ต้นพันธุ์เจริญเติบโตเร็ว ติดดอกออกผลเร็ว
 • การทาบกิ่งและการเสียบยอด เป็นวิธีที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน เพราะต้นพันธุ์ที่ได้เจริญเติบโตเร็ว ติดดอกออกผลเร็ว มีระบบรากที่แข็งแรง มีรากแก้ว

การปลูกมะม่วงเขียวใหญ่ หรืองามเมืองย่า

การปลูกมะม่วง ควรปลูกในช่วงฤดูฝนหรือช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม เพราะต้นพันธุ์ที่ปลูกจะได้รับน้ำจากธรรมชาติ ทำให้ต้นพันธุ์ตั้งตัวได้เร็ว ควรขุมหลุมให้ลึกและกว้างประมาณ 50×50 เซนติเมตร ตากหลุมทิ้งไว้ประมาณ 3-5 วัน จากนั้นนำปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักรองก้นหลุมและผสมกับดินที่ขุดจากหลุม นำต้นพันธุ์มะม่วงวางลากลางหลุม กลบดินให้แน่นพอประมาณ และให้สูงกว่าโคนต้นเล็กน้อย หาไม้มาปักข้างต้นมะม่วง เพื่อป้องกันต้นมะม่วงโคนล้ม ควรนำหญ้าแห้งหรือฟางข้าว มาคลุมที่โคนต้นมะม่วงด้วย เพื่อป้องกันหน้าดินแห้งและเพิ่มความชุ่มชื้นในดิน หลังจากปลูกเสร็จรดน้ำทันที

การดูแลรักษา ต้นมะม่วงเขียวใหญ่

การดูแลรักษาต้นมะม่วงเขียวใหญ่ ดูแลง่าย เหมือนการดูแลมะม่วงทั่วไป เช่น

 • การให้น้ำ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งสำหรับการปลูกมะม่วง และให้น้ำอย่างเพียงพอกับความต้องการของมะม่วง เพราะจะช่วยให้ต้นมะม่วงเจริญเติบโตได้อย่างสม่ำเสมอ หลังจากการปลูกมะม่วงเสร็จใหม่ ๆ ควรรดน้ำให้ต้นมะม่วงทันที และถ้าเกิดฝนทิ้งช่วงหรือหน้าแล้ง ควรรดน้ำทุกวัน หรือวันเว้นวันก็ได้ และค่อย ๆ รดน้ำห่างเป็น 3-4 วันครั้ง เมื่อตันมะม่วงตั้งตัวได้ และควรเพิ่มน้ำในช่วงก่อนที่มะม่วงจะออกช่อดอก
 • การกำจัดวัชพืช ควรทำอยู่เสมอการกำจัดพวกวัชพืช เพราะถ้าปล่อยให้พวกวัชพืชรกรุงรังในแปลงปลูก พวกวัชพืชจะแย่งน้ำและอาหารจากต้นมะม่วง และยังเป็นที่อยู่อาศัยของพวกแมลง ที่จะเข้ามาทำลายต้นมะม่วงได้
 • การใส่ปุ๋ย เมื่อปลูกมะม่วงได้ประมาณ 1-3 ปี ควรใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้ง คือ ช่วงแรกใส่ปุ๋ยประมาณเดือนพฤษภาคมหรือช่วงต้นฤดูฝน ช่วงที่ 2 คือเดือนกันยายนคือช่วงก่อนหมดฤดูฝน และเมื่อมะม่วงอายุได้ 3-4 ปี ควรใส่ปุ๋ย 2 ช่วงคือช่วงก่อนที่มะม่วงจะออกช่อดอก ช่วงที่ 2 คือช่วงที่เก็บเกี่ยวผลเสร็จ
 • การตัดแต่งกิ่ง ควรตัดแต่งกิ่งให้โปร่ง และได้รับแสงแดดทั่วถึง กิ่งเยอะและแน่นเกิดไป อาจทำให้เกิดเชื้อราโรคพืช และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกแมลงศัตรูพืชได้ และควรตัดแต่งกิ่งในช่วงที่มีอากาศชื้นสูง หรือช่วงฤดูฝน

โรคพืชและแมลงศัตรูพืช ในมะม่วงและวิธีการป้องกัน

โรคพืช มักเข้าทำลายต้นมะม่วงในช่วงที่มีอากาศร้อนชื้น โรคพืช ที่พบบ่อย แต่แพร่ระบาดไม่ค่อยรุนแรง คือ โรคแอนแทรคโนส เป็นโรคที่เข้าทำลายทุกส่วนของต้นมะม่วง ไม่ว่าจะเป็นใบอ่อน ยอดอ่อน ช่อดอก และผล อาการทำให้ใบบิดเบี้ยว ยอดแห้งและร่วง วิธีป้องกัน ควรตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคทำลาย เผาทิ้งเสีย และฉีดพ่นสารป้องกันเชื้อรา ทุก 7-10วัน แมลงศัตรูพืช จะเข้าทำลายต้นมะม่วงได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของมะม่วง เช่น

 • เพลี้ยจั๊กจั่น จะเข้าทำลายมะม่วงตั้งแต่มะม่วงเริ่มออกดอก จะเข้ามาดูดกินน้ำเลี้ยงจากดอกและช่อดอก ทำให้ดอกมะม่วงร่วงหล่น
 • เพลี้ยไฟ จะเข้าทำลายมะม่วงช่วงที่มะม่วงออกช่วงดอกเหมือนเพลี้ยจั๊กจั่น ทำลายช่อดอก ยอดอ่อน และใบอ่อนจะดูดน้ำเลี้ยง
 • หนอนเจาะลำต้นและกิ่ง เป็นหนอนของด้วงปีกแข็ง จะวางไข่บริเวณเปลือกลำต้นที่มีรอยแตก และหนอนจะกัดกินเนื้อไม้ที่ต้นและกิ่งมะม่วง
 • ด้วงมะม่วง คือด้วงปีกแข็ง จะวางไข่ที่ผลอ่อน และหนอนจะอยู่ที่เมล็ด พอตัวแกจะกัดกินเนื้อมะม่วงแล้วออกมา
 • แมลงวันผลไม้ หรือแมลงวันทอง แมลงวันจะวางไข่ใต้ผิวของผลมะม่วง เมื่อไข่เป็นตัวหนอนจะกินเนื้อมะม่วง ทำให้มะม่วงเน่าและร่วงหล่น

วิธีการป้องกัน แมลงศัตรูพืชที่เข้ามาทำลายต้นมะม่วง ควรห่อผลมะม่วงด้วยกระดาษหรือใบตองแห้ง ควรทำลายดักแด้ โดยการไถและพรวนดินบริเวณโคนต้น หรือฉีดพ่นสารเคมีฆ่าแมลง ควรเก็บผลมะม่วงที่ถูกทำลาย เน่าหล่นที่โคนต้นมะม่วงทิ้งเสีย

หาซื้อ กิ่งพันธุ์มะม่วงเขียวใหญ่ ได้จากไหน

คุณสามารถหาซื้อกิ่งพันธุ์มะม่วงเขียวใหญ่ หรือมะม่วงงามเมืองย่า ได้จากร้านขายกิ่งพันธุ์ไม้ทั่วไป หรือร้านขายกิ่งพันธุ์ไม้ที่คุณคุ้นเคย และควรเลือกกิ่งพันธุ์ที่สมบรูณ์ รากแข็งแรง หรือสอบถามสวนThaiG ได้

ขายกิ่งพันธุ์มะม่วงเขียวใหญ่ (งามเมืองย่า)

สวนThaiG มีกิ่งพันธุ์มะม่วงเขียวใหญ่ หรือมะม่วงงามเมืองย่า ขายราคาไม่แพง สนใจสอบถามได้สวนเรามี 2 ที่ ที่สามพราน นครปฐม และที่อู่ทอง สุพรรณบุรี เปิดทุกวัน หรือถ้าท่านไม่สะดวกสามารถสั่งซื้อได้ สวนเรามีบริการ จัดส่งทางขนส่งเคอรี่ หรือขนส่งอื่นที่คุณสะดวก

กิ่งพันธุ์มะม่วงที่มีจำหน่ายในสวนThaiG

กิ่งพันธุ์มะม่วงทั่วไปที่คนนิยมปลูก เช่น

 1. กิ่งมะม่วงพิมเสนมัน
 2. กิ่งมะม่วง 3 ฤดูมัน
 3. กิ่งมะม่วง 3 ฤดูเปรี้ยว
 4. กิ่งมะม่วงแก้ว ทวาย
 5. กิ่งมะม่วงแก้วขมิ้น
 6. กิ่งมะม่วงแก้วลืมรัง
 7. กิ่งมะม่วงน้ำดอกไม้มัน
 8. กิ่งมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
 9. กิ่งมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4
 10. กิ่งมะม่วงอกร่องทอง
 11. กิ่งมะม่วงอกร่อง ทวาย
 12. กิ่งมะม่วงอกร่องใหญ่ หรือมะม่วงอกร่องทองอุไร
 13. กิ่งมะม่วงอกร่องพิกุลทอง
 14. กิ่งมะม่วงอกร่องหยาดพิรุณ
 15. กิ่งมะม่วงปลาตะเพียน ทวาย
 16. กิ่งมะม่วงแรด
 17. กิ่งมะม่วงฟ้าลั่น
 18. กิ่งมะม่วงเขียวเสวย
 19. กิ่งมะม่วงแม่ลูกดก
 20. กิ่งมะม่วงโชคอนันต์
 21. กิ่งมะม่วงโชคไพบูลย์
 22. กิ่งมะม่วงมันเพชรบ้านลาด
 23. กิ่งมะม่วงมันขุนศรี
 24. กิ่งมะม่วงมันศาลายา
 25. กิ่งมะม่วงมันเดือนเก้า
 26. กิ่งมะม่วงมหาชนก

กิ่งพันธุ์มะม่วงสายพันธุ์ต่างประเทศ เช่น

 • กิ่งพันธุ์มะม่วงกิมหงส์ หรือมะม่วงเขียว 3 รส
 • กิ่งมะม่วงอาร์ทูอีทู มะม่วงผลกลม
 • กิ่งมะม่วงยู่เหวิน หรือแดงจักรพรรดิ์
 • กิ่งมะม่วงงาช้างแดง หรือหงเซียงหยา
 • กิ่งมะม่วงแคระ มะม่วงเปรี้ยว หรือมะม่วงบังคลาเทศ
 • กิ่งมะม่วงไข่มุกแดง หรืองมะม่วงหงจู
 • กิ่งมะม่วงหงส์ไค่เท่อร์
 • กิ่งมะม่วงกุ้ยเฟย
 • กิ่งมะม่วงแดงซาลหลิน
 • กิ่งมะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วง หรือจินซิง
 • กิ่งมะม่วงผิงกั่วเหวิน
 • กิ่งมะม่วงหงส์หลง หรือมังกรแดง

กิ่งพันธุ์มะม่วง เพิ่มเติม  https://everysale.thaicentralgarden.com/index.php

ติดต่อสั่งซื้อ กิ่งพันธุ์มะม่วงเขียวใหญ่ ได้ที่

สอบถามที่ Call Center 0891710545,0923794398, เวลา: (7.00 – 20.00) Facebook: Thai Central Garden https://www.facebook.com/thaicentralgarden Line ID: @sukanyathaig Line ID: manow98 เพิ่มเพื่อน แผนที่สวนไทยเซ็นทรัล สามพราน บ้านหอมเกร็ด พุทธมณฑลสาย6 แผนที่กูเกิ้ล https://goo.gl/maps/yaHMTAmCCqs แผนที่สวนไทยเซ็นทรัล อู่ทอง “ศูนย์เพาะชำพันธุ์ไม้” สุพรรณบุรี https://goo.gl/maps/DovXKthKD6n