มะม่วงอกร่องใหญ่ หรือมะม่วงอกร่องทองอุไร รสชาติหวานหอมอร่อย

มะม่วงอกร่องใหญ่

มะม่วงอกร่องใหญ่ หรือมะม่วงอกร่องทองอุไร เป็นมะม่วงที่ได้รับความนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลาย แต่เนื้อมะม่วงและรสชาติหวานหอมเหมือนมะม่วงอกร่องดั้งเดิม ผลรูปกลมยาว

มะม่วงอกร่องใหญ่ เมล็ดลีบเนื้อเยอะ

มะม่วงอกร่องใหญ่ หรือมะม่วงอกร่องทองอุไร เกิดจากการเพาะเมล็ดของมะม่วงอกร่องพันธุ์ดั้งเดิม และคัดเฉพาะต้นที่สมบรูณ์มาทดลองปลูก จึงเชื่อว่าเป็นมะม่วงอกร่องกลายพันธุ์แบบถาวร จึงตั้งชื่อว่า”มะม่วงอกร่องทองอุไร”หรือ”มะม่วงอกร่องใหญ่” ซึ่งมีผลขนาดใหญ่และยาวกว่ามะม่วงอกร่องพันธุ์ดั้งเดิม รสชาติหวานหอมเหมือนมะม่วงอกร่องพันธุ์ดั้งเดิมทุกอย่าง เนื้อเยอะ เมล็ดลีบบาง

ลักษณะของต้นมะม่วงอกร่องใหญ่ หรืออกร่องทองอุไร

มะม่วงอกร่องใหญ่ หรือมะม่วงอกร่องทองอุไร มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์เหมือนมะม่วงทั่วไป เป็นไม้ยืนต้น และเป็นมะม่วงปี คือออกผลปีละครั้งตามฤดูกาล

 1. ลำต้น มีความสูงประมาณ 10-15 เมตร
 2. ใบ เป็นใบเดี่ยว สีเขียวสด ใบดกและหนาแน่นมาก
 3. ดอก ออกเป็นช่อที่ปลายยอด สีนวล ๆ มีกลิ่นหอม
 4. ผล รูปกลมรี และยาว ผลคล้ายมะม่วงหนังกลางวัน เนื้อเยอะ ผลโตเต็มที่น้ำหนักเฉลี่ย 3 ผล ต่อ 1 กิโลกรัม ผลดิบ รสชาติเปรี้ยวมาก ผลสุก รสชาติหวานหอม เนื้อเหลืองปนขาว เนื้อเหมือนมะม่วงอกร่องพันธุ์ดั้งเดิม มีเสี้ยนน้อย หรือบางผลไม่มีเสี้ยนเลย เนื้อเยอะ เมล็ดลีบ

ประโยชน์ของมะม่วงอกร่องใหญ่

ประโยชน์ของมะม่วงอกร่องใหญ่ รับประทานเป็นผลไม้สดรับประทานได้ทั้งผลดิบและผลสุก ผลดิบ รสชาติเปรี้ยวมาก นำไปใช้ประกอบอาหาร เช่นใส่ในน้ำพริก ทำยำ หรือส้มตำ บางท่านที่ชอบรับประทานเปรี้ยว ฝานเป็นชิ้นบาง ๆ จิ้มพริกเกลือ หรือจิ้มน้ำปลาหวาน นำไปแปรรูป เป็นมะม่วงดอง มะม่วงแช่อิ่ม ผลสก แปรรูปเป็นมะม่วงกวน พายมะม่วง หรือรับประทานสดกับข้าวสวยร้อน ๆ หรือข้าวเหนียวมูน หวานหอมอร่อยชื่นใจ

การขยายพันธุ์มะม่วงอกร่องใหญ่

การขยายพันธุ์มะม่วงอกร่องใหญ่ หรือมะม่วงอกร่องทองอุไร ทำได้หลายวิธีเหมือนกับมะม่วงทั่วไป เช่น

 1. การเพาะเมล็ด เป็นวิธีดั้งเดิมที่ใช้กันมาแต่โบราณ เพราะต้นพันธุ์ที่ได้ เจริญเติบโตดี ต้นใหญ่ อายุยืน มีระบบรากที่แข็งแรง มีรากแก้ว แต่เสี่ยงกับการกลายพันธุ์ไปจากต้นพันธุ์ดั้งเดิม และในปัจจุบันนำต้นพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเมล็ดมาใช้เป็นต้นตอ ของการขยายพันธุ์แบบเสียบยอด และทาบกิ่ง
 2. การตอนกิ่ง เป็นวิธีที่ใช้มานาน แต่ปัจจุบันไม่ค่อยเป็นที่นิยม เพราะต้นพันธุ์ที่ได้ ระบบรากไม่แข็งแรง ไม่มีรากแก้ว แต่ต้นเจริญเติบโตเร็ว ให้ผลผลิตเร็ว
 3. การเสียบยอด และการทาบกิ่ง เป็นวิธีที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน เพราะต้นพันธุ์ที่ได้เจริญเติบโตเร็ว ให้ผลผลิตเร็ว มีระบบรากที่แข็งแรง มีรากแก้ว

การปลูกต้นมะม่วงอกร่องใหญ่ ให้ติดผลดก

การปลูกต้นมะม่วง ควรปลูกในฤดูฝนหรือช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม-เดือนกรกฎาคม เพราะจะทำให้ต้นมะม่วงได้รับน้ำจากธรรมชาติและตั้งตัวได้เร็ว ควรขุดหลุมให้ลึกและกว้างประมาณ 50×50 เซนติเมตร ตากหลุมไว้ประมาณ 3-5 วัน จากนั้นนำปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักมารองก้นหลุม และผสมกับดินที่ขุดจากหลุม นำต้นพันธุ์วางลงกลางหลุม กลบดินให้แน่น แต่ไม่ต้องแน่นมาก หาไม้มาปักข้างต้นมะม่วงผูกเชือกต้นมะม่วงกับไม้ไว้เพื่อป้องกันต้นมะม่วงโค่นล้ม หาหญ้าแห้งหรือฟางข้าวมาคลุมโคนต้นมะม่วงปลูกใหม่เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดิน เมื่อปลูกเสร็จรดน้ำทันที

การดูแลรักษา ต้นมะม่วงอกร่องใหญ่

ต้นมะม่วงอกร่องใหญ่ หรือมะม่วงอกร่องทองอุไร เป็นมะม่วงที่ดูแลง่าย เหมือนกับมะม่วงทั่วไป เช่น

 1. การให้น้ำ หลังจากปลูกมะม่วงเสร็จ ควรรดน้ำทันที และรดน้ำทุกวันหรือวันเว้นวัน จนกว่ามะม่วงจะตั้งตัวได้ แล้วค่อย ๆ รดน้ำห่าง ๆ เป็น 3-4 วันครั้ง และรดน้ำเพิ่มช่วงก่อนที่มะม่วงออกช่อดอก น้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมะม่วง ควรให้น้ำอย่างเพียงพอกับความต้องการของต้นมะม่วงและให้อย่างเหมาะสม
 2. การใส่ปุ๋ย หลังจากปลูกต้นมะม่วงมีอายุประมาณ 1-3 ปี ควรใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้ง คือช่วงก่อนฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคม และช่วงที่ 2 คือช่วงก่อนจะหมดฤดูฝน ประมาณเดือนกันยายน และเมื่อต้นมะม่วงอายุได้ 3-4 ปี ควรใส่ปุ๋ย 2 ช่วงคือ ช่วงก่อนที่มะม่วงจะออกช่อดอก ช่วงที่ 2 คือช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จ
 3. การกำจัดวัชพืช ต้องทำอยู่เสมอ เพราะวัชพืชต่าง ๆ จะคอยแย่งอาหารและน้ำจากต้นมะม่วง และยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกแมลงที่มาคอยทำลายต้นมะม่วง วิธีกำจัดพวกวัชพืชทำได้หลายวิธี การถางด้วยจอบ ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม และการใช้สารเคมี
 4. การตัดแต่งกิ่ง ควรตัดแต่งกิ่งเป็นประจำเพราะจะทำให้ต้นมะม่วงโปร่ง ได้รับแสงแดดทั่วถึง และเป็นการป้องกันโรคพืช และแมลงศัตรูพืชได้อีกด้วย ควรตัดแต่งกิ่งที่ไม่เป็นระเบียบ และควรตัดแต่งกิ่งในช่วงที่มีความชื้นสูง เช่นในฤดูฝน

โรคพืชและแมลงศัตรูพืช ในมะม่วงและวิธีการป้องกัน

โรคต่าง ๆ ไม่ค่อยพบระบาดมาก แต่ที่พบบ่อยคือ โรคแอนแทรคโนส โรคนี้จะเข้าทำลายทุกส่วนของต้นมะม่วง ถ้าเกิดกับใบอ่อนและยอดอ่อน จะทำให้ใบบิดเบี้ยวและยอดแห้ง ถ้าเกิดที่ดอก ก็จะทำให้ดอกร่วง วิธีการป้องกัน คือควรตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคทำลายหรือเผาทิ้งเสีย และควรหาสารป้องกันเชื้อราฉีดพ่น ทุก 7-10 วัน โดยเฉพาะช่วงที่มีอากาศชื้นมาก เช่นในฤดูฝน

แมลงศัตรูพืช ที่คอยมาทำลายต้นมะม่วง เช่น

 • เพลี้ยนจั๊กจั่น จะเข้าทำลายต้นมะม่วงตั้งแต่มะม่วงออกช่อดอก โดยจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากดอกและช่อดอก ทำให้ดอกร่วงหล่น
 • เพลี้ยไฟ จะเข้าทำลายต้นมะม่วงช่วงที่มะม่วงออกช่อดอกเหมือนกันกับเพลี้ยจั๊กจั่น จะดูดกินน้ำเลี้ยงที่ดอก ทำให้ดอกร่วง
 • หนอนเจาะลำต้น เป็นหนอนของด้วงปีกแข็ง โดยจะวางไข่ตามรอยแตกของเปลือกต้นมะม่วง หนอนจะกัดกินเนื้อไม้เข้าไปในกิ่ง และลำต้น
 • ด้วงมะม่วง เป็นด้วงปีกแข็ง  จะวางไข่ที่ผลอ่อน หนอนอยู่ในเมล็ด พอตัวแก่จะกัดกินเนื้อมะม่วงออกมา
 • แมลงวันผลไม้ หรือแมลงวันทอง จะเข้าทำลายผลมะม่วง จะวางไข่ใต้ผิวของผลมะม่วง และเมื่อเป็นตัวหนอน จะกินเนื้อมะม่วงเป็นอาหาร

วิธีป้องกัน แมลงศัตรูพืช ควรห่อผลมะม่วงด้วยกระดาษหรือใบตองแห้ง ทำลายดักแด้โดยการไถและพรวนดินบริเวณโคนต้น หรือใช้สารเคมียาฆ่าแมลง ควรเก็บผลมะม่วงที่ถูกแมลงวันทองทำลายเน่าร่วงหล่นที่โคนต้นทำลายเสีย

หาซื้อ กิ่งพันธุ์มะม่วงอกร่องใหญ่ ได้จากไหน

ท่านสามารถหาซื้อกิ่งพันธุ์มะม่วงอกร่องใหญ่ หรือมะม่วงอกร่องทองอุไร ได้จากร้านขายกิ่งพันธุ์ไม้ทั่วไป หรือร้านขายกิ่งพันธุ์ไม้ที่ท่านคุ้นเคย โดยเลือกกิ่งพันธุ์ที่สมบรูณ์ และรากแข็งแรง หรือสอบถามสวนThaiG ได้

จำหน่าย กิ่งพันธุ์มะม่วงอกร่องใหญ่

สวนThaiG จำหน่ายกิ่งพันธุ์มะม่วงอกร่องใหญ่ หรือมะม่วงอกร่องทองอุไร และกิ่งพันธุ์มะม่วงม่วงอื่น อีกมากกว่า 70 พันธุ์ ราคาไม่แพง ท่านสามารถมาเลือกซื้อได้ที่สวน สวนเรามี 2 ที่ คือที่สามพราน นครปฐม และที่อู่ทอง สุพรรณบุรี หรือท่านไม่สะดวกมาเลือกกิ่งพันธุ์ด้วยตัวเอง ท่านสามารถสั่งซื้อได้ สวนเรามีบริการจัดส่งกิ่งพันธุ์ไม้ด้วยขนส่งเคอรี่ หรือขนส่งอื่น ๆ ที่ท่านสะดวก

กิ่งพันธุ์มะม่วงที่มีจำหน่ายที่สวนThaiG

กิ่งมะม่วงทั่วไปที่คนนิยมปลูก เช่น

 • กิ่งมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
 • กิ่งมะม่วงน้ำดอกไม้มัน
 • กิ่งมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4
 • กิ่งมะม่วงอกร่องทอง
 • กิ่งมะม่วงอกร่องพิกุลทอง
 • กิ่งมะม่วงอกร่องหยาดพิรุณ
 • กิ่งมะม่วงอกร่อง ทวาย
 • กิ่งมะม่วงแก้วขมิ้น
 • กิ่งมะม่วงแก้วลืมรัง
 • กิ่งมะม่วงแก้ว ทวาย
 • กิ่งมะม่วง 3 ฤดูมัน
 • กิ่งมะม่วง 3 ฤดูเปรี้ยว
 • กิ่งมะม่วงโชคอนันต์
 • กิ่งมะม่วงโชคไพบูลย์
 • กิ่งมะม่วงฟ้าลั่น
 • กิ่งมะม่วงเขียวเสวย
 • กิ่งมะม่วงแรด
 • กิ่งมะม่วงแม่ลูกดก
 • กิ่งมะม่วงเขียวใหญ่
 • กิ่งมะม่วงปลาตะเพียน ทวาย
 • กิ่งมะม่วงมันเพชรบ้านลาด
 • กิ่งมะม่วงมันศาลายา
 • กิ่งมะม่วงมันขุนศรี
 • กิ่งมะม่วงมันเดือนเก้า
 • กิ่งมะม่วงมหาชนก

กิ่งพันธุ์มะม่วงสายพันธุ์โบราณ เช่น

 • กิ่งมะม่วงทองดำ ทวาย
 • กิ่งมะม่วงเบา
 • กิ่งมะม่วงยายกล่ำ
 • กิ่งมะม่วงหนองแซง
 • กิ่งมะม่วหนังกลางวัน
 • กิ่งมะม่วงพราหมณ์ขายเมีย
 • กิ่งมะม่วงแก่ขายตึก
 • กิ่งมะม่วงทุเรียน
 • กิ่งมะม่วงหมอนทอง
 • กิ่งมะม่วงบุณบันดาล
 • กิ่งมะม่วงแก้มแดง
 • กิ่งมะม่วงเขียวไข่กา
 • กิ่งมะม่วงกะล่อนเขียว
 • กิ่งมะม่วงกะล่อนทอง
 • กิ่งมะม่วงทองปลายแขน
 • กิ่งมะม่วงตลับนาค
 • กิ่งมะม่วงน้ำตาลเตา
 • กิ่งมะม่วงลิ้นงูเห่า

กิ่งพันธุ์มะม่วง เพิ่มเติม  https://everysale.thaicentralgarden.com/index.php

ติดต่อสั่งซื้อ กิ่งพันธุ์มะม่วงอกร่องใหญ่ ได้ที่

สอบถามที่ Call Center 0891710545, 0923794398
เวลา: (7.00 – 20.00)

Facebook: Thai Central Garden https://www.facebook.com/thaicentralgarden

Line ID: @sukanyathaig

Line ID: manow98

เพิ่มเพื่อน

แผนที่สวนไทยเซ็นทรัล สามพราน บ้านหอมเกร็ด พุทธมณฑลสาย6
แผนที่กูเกิ้ล https://goo.gl/maps/yaHMTAmCCqs

แผนที่สวนไทยเซ็นทรัล อู่ทอง “ศูนย์เพาะชำพันธุ์ไม้” สุพรรณบุรี https://goo.gl/maps/DovXKthKD6n