มะม่วงอกร่องหยาดพิรุณ เนื้อเยอะ เมล็ดลีบผลใหญ่ รสชาติหวานหอม

มะม่วงอกร่องหยาดพิรุณ

มะม่วงอกร่องหยาดพิรุณ เป็นมะม่วงที่กลายพันธุ์มาจากมะม่วงอกร่องพันธุ์ดั้งเดิม จากการเพาะเมล็ด ผลจะมีขนาดใหญ่กว่าพันธุ์ดั้งเดิม รสชาติหวานหอม เนื้อเยอะ เมล็ดลีบ

รายละเอียด

มะม่วงอกร่องหยาดพิรุณ รสชาติไม่เป็นรองใคร

มะม่วงอกร่องหยาดพิรุณ เป็นมะม่วงที่พบปลูกมากแถวย่านบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กทม. เป็นที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลาย และนิยมรับประทานกันมาก ผลสุกมีความหวานวัดได้ประมาณ 24 องศาบริกซ์ ซึ่งความหวานน้อยกว่ามะม่วงน้ำตาลเตาเล็กน้อย ผลใหญ่คล้ายมะม่วงหนังกลางวัน แต่รสชาติหวานหอมเป็นมะม่วงอกร่อง

มะม่วงอกร่องหยาดพิรุณ

มะม่วงอกร่องหยาดพิรุณ

ลักษณะของต้นมะม่วงอกร่องหยาดพิรุณ

มะม่วงอกร่องหยาดพิรุณ เป็นไม้ยืนต้น ที่มีความสูงประมาณ 10-20 เมตร ใบเป็นใบเดี่ยว เนื้อใบค่อนข้างหนา ใบมีขนาดใหญ่และยาวกว่ามะม่วงอกร่องสายพันธุ์อื่น ใบสีเขียวสด ดอก ออกเป็นช่อแยกแขนงช่อที่ปลายยอด ดอกสีเหลืองนวล มีกลิ่นหอม ผล เป็นรูปกลมรี มีลักษณะรูปทรงของผลมะม่วงอกร่องอย่างชัดเจน แต่ขนาดใหญ่กว่า เนื้อเยอะ เมล็ดลีบ ผลดิบมีรสชาติเปรี้ยวมาก ผลสุก เนื้อในเหนียวไม่เละ รสชาติหวานมาก ขนาดผลโตเต็มที่ ประมาณ 4 ผล ต่อ 1 กิโลกรัม ติดผลดกมากปีละครั้งตามฤดูกาล ติดผลเป็นพวง พวงละประมาณ 5-6 ผล

มะม่วงอกร่องหยาดพิรุณ

มะม่วงอกร่องหยาดพิรุณ

ประโยชน์ของมะม่วงอกร่องหยาดพิรุณ

มะม่วงอกร่องหยาดพิรุณ รับประทานสดเป็นผลไม้ ผลดิบรสชาติเปรี้ยวมาก นำมาสับทำยำมะม่วงหรือใส่น้ำพริก หรือนำไปแปรรูปเป็นมะม่วงดอง มะม่วงแช่อิ่ม ผลสุกรับประทานกับข้าวสวยร้อน ๆ กับข้าวเหนียวมูน หวานหอมอร่อยมาก หรือแปรรูป เป็นมะม่วงกวน มะม่วงแผ่น หรือไอศครีม

การขยายพันธุ์มะม่วงอกร่องหยาดพิรุณ

การขยายพันธุ์มะม่วงอกร่องหยาดพิรุณ ขยายพันธุ์ได้เหมือนมะม่วงทั่วไป เช่น การเพาะเมล็ด การตอนกิ่ง การเสียบยอดและการทาบกิ่ง แต่การขยายพันธุ์ที่เป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบันคือการขยายพันธุ์โดยการเสียบยอดและทาบกิ่ง เพราะต้นพันธุ์ที่ได้ เจริญเติบโตได้เร็ว ติดดอกออกผลเร็ว มีระบบรากที่แข็งเรง มีรากแก้วเหมือนกับการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด

การปลูกมะม่วงอกร่องหยาดพิรุณ ผลใหญ่ผลดก

การปลูกมะม่วงควรปลูกในช่วงฤดูฝน เพราะน้ำฝนจะช่วยให้ต้นพันธุ์ที่ปลูกตั้งตัวได้เร็ว การปลูกต้นมะม่วงควรขุดหลุมให้ลึกและกว้างประมาณ 50×50 เซนติเมตร ตากหลุมทิ้งไว้ประมาณ 3-5 วัน จากนั้นนำปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักมารองก้นหลุมและมาผสมกับดินที่ขุดไว้ นำต้นพันธุ์ลงหลุมปลูกกลบดินให้แน่นพอประมาณและให้สูงกว่าโคนต้นมะม่วงเล็กน้อย นำไม้มาปักข้างต้นมะม่วงปลูกใหม่ เพื่อป้องกันต้นมะม่วงโค่นล้ม และควรหาฟางข้าวหรือหญ้าแห้งมาคลุมโคนต้นมะม่วงเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในดิน ปลูกมะม่วงเสร็จควรรดน้ำทันที

มะม่วงอกร่องหยาดพิรุณ

มะม่วงอกร่องหยาดพิรุณ

การดูแลรักษาต้นมะม่วงอกร่องหยาดพิรุณ

การดูแลรักษาต้นมะม่วงอกร่องหยาดพิรุณ ดูแลไม่ยาก ดูแลได้เหมือนกับการปลูกมะม่วงทั่วไป เช่น

 1. การให้น้ำ หลังจากปลูกมะม่วงเสร็จควรรดน้ำทันที และควรรดน้ำทุกวัน หรือวันเว้นวัน และจะค่อย ๆ รดน้ำห่างเป็น 3-4 วันครั้ง เมื่อมะม่วงที่ปลูกตั้งตัวได้
 2. การกำจัดวัชพืช ควรทำเป็นประจำและสม่ำเสมอ เพราะพวกวัชพืชจะคอยแย่งน้ำและอาหารของต้นมะม่วงและยังเป็นที่อยู่อาศัยของพวงแมลงต่าง ๆ ที่เข้าทำลายต้นมะม่วงได้อีกด้วย
 3. การใส่ปุ๋ย เมื่อปลูกต้นมะม่วงได้ประมาณ 1-3 ปี ควรใส่ปุ๋ยปีละ 2 ช่วง คือช่วงก่อนฤดูฝนหรือประมาณเดือนพฤษภาคม และช่วงที่ 2 คือช่วงก่อนหมดฤดูฝนหรือช่วงประมาณเดือนกันยายน และจากนั้นเมื่อต้นมะม่วงอายุได้ประมาณ 3-4 ปี ควรใส่ปุ๋ย 2 ช่วงคือ ช่วงก่อนที่มะม่วงจะออกช่อดอก และช่วงที่ 2 คือช่วงที่เก็บเกี่ยวผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 4. การตัดแต่งกิ่ง ควรตัดแต่งกิ่งที่ไม่เป็นระเบียบออก และกิ่งที่เป็นโรคตัดทำลาย หรือเผาทิ้งเสีย เพื่อทำให้ต้นมะม่วงโปร่งขึ้น และได้รับแสงแดดอย่างทั่วถึง

โรค และเมลงศัตรูพืชที่พบในมะม่วงและวิธีป้องกัน

 • โรคแอนแทรคโนส เป็นโรคเชื้อราที่ไม่พบว่าระบาดมาก และรุนแรง แต่เป็นโรคที่พบบ่อย โรคนี้จะเข้าทำลายได้ทุกส่วนของต้นมะม่วง เช่น ใบ กิ่ง ช่อดอก และผล อาการที่พบคือที่ใบ จะเป็นจุด ๆ สีน้ำตาลดำ ขยายตัวออกเป็นแผลแห้ง ๆ ขอบแผลจะมีสีเข้ม ทำให้ใบเป็นรูพรุนทั่วใบ  วิธีป้องกัน คือ ตัดกิ่งที่เป็นโรคทิ้ง หรือเผาทำลายเสีย หรือฉีดพ่นสารป้องกันเชื้อรา ทุก 7-10 วัน

แมลงศัตรูพืช พบมากและหลายชนิด เช่น

 • เพลี้ยจั๊กจั่น และเพลี้ยไฟ จะเข้าทำลายมะม่วงช่วงที่มะม่วงออกช่อดอกจะดูดกินน้ำเลี้ยงและทำให้ดอกร่วง
 • หนอนเจาะลำต้น เป็นหนอนของด้วงปีกแข็ง ที่จะวางไข่ที่รอยแตกของเปลือกต้น เมื่อหนอนโตจะเจาะกัดกินเนื้อไม้ของลำต้นและกิ่ง ถ้าระบาดมากหรือรุนแรง ต้นมะม่วงและกิ่งอาจตายได้
 • ด้วงมะม่วงหรือด้วงปีกแข็ง จะเข้าวางไข่ที่ผลอ่อน และหมอนจะเติบโตที่เมล็ด และกัดกินเนื้อมะม่วงออกมา
 • แมลงวันผลไม้ หรือแมลงวันทอง จะเข้าวางไข่ที่ผิวของผลมะม่วง และเมื่อเป็นหนอนจะกัดกินเนื้อมะม่วงทำให้มะม่วงเน่าเสีย และร่วงหล่น

วิธีป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช ห่อผลมะม่วงด้วยกระดาษหรือใบตองแห้ง ทำลายดักแด้ โดยการไถหรือพรวนดินบริเวณโคนต้น ฉีดพ่นสารฆ่าแมลง ควรเก็บผลมะม่วงที่โดนแมลงวันผลไม้ทำลาย หล่นร่วงที่โคนต้นมะม่วง ทำลายทิ้งเสีย

หาซื้อ กิ่งพันธุ์มะม่วงอกร่องหยาดพิรุณ ได้ที่ไหน

กิ่งพันธุ์มะม่วงอกร่องหยาดพิรุณ ท่านสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายกิ่งพันธุ์ไม้ทั่วไป หรือร้านขายกิ่งพันธุ์ไม้ที่ท่านคุ้นเคย ควรเลือกกิ่งพันธุ์ที่สมบรูณ์ และมีรากที่แข็งแรง หรือสอบถามได้ที่สวนThaiG

ขาย กิ่งพันธุ์มะม่วงอกร่องหยาดพิรุณ ราคากันเอง

สวนThaiG มีกิ่งพันธุ์มะม่วงอกร่องหยาดพิรุณ ขายราคากันเองค่ะ ท่านสามารถมาเลือกซื้อได้ที่สวน สวนเรามี 2 ที่ อยู่ที่สามพราน นครปฐม และที่อู่ทอง สุพรรณบุรี หรือถ้าท่านไม่สะดวกมาก็สามารถสั่งซื้อได้ สวนเรามีบริการจัดส่งทางขนส่งเคอรี่ และขนส่งอื่นที่ท่านสะดวกค่ะ

กิ่งพันธุ์มะม่วงที่สวนThaiG มีจำหน่าย

กิ่งพันธุ์มะม่วงที่คนนิยมปลูก เช่น

 1. กิ่งพันธุ์มะม่วงอกร่องทอง
 2. กิ่งพันธุ์มะม่วงอกร่อง ทวาย
 3. กิ่งพันธุ์มะม่วงอกร่องใหญ่
 4. กิ่งพันธุ์มะม่วงอกร่องพิกุลทอง
 5. กิ่งพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้มัน
 6. กิ่งพันมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
 7. กิ่งพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4
 8. กิ่งพันธุ์มะม่วงแก้วลืมรัง
 9. กิ่งพันธุ์มะม่วงแก้วขมิ้น
 10. กิ่งพันธ์มะม่วงแก้ว ทวาย
 11. กิ่งพันธุ์มะม่วง 3 ฤดูมัน
 12. กิ่งพันธุ์มะม่วง 3 ฤดูเปรี้ยว
 13. กิ่งมะม่วงโชคอนันต์
 14. กิ่งมะม่วงโชคไพบูลย์
 15. กิ่งมะม่วงมหาชนก
 16. กิ่งมะม่วงแรด
 17. กิ่งมะม่วงปลาตะเพียน ทวาย
 18. กิ่งมะม่วงมันเพชรบ้านลาด
 19. กิ่งมะม่วงพิมเสนมัน
 20. กิ่งมะม่วงมันศาลายา
 21. กิ่งมะม่วงมันขุนศรี
 22. กิ่งมะม่วงเขียวใหญ่
 23. กิ่งมะม่วงแม่ลูกดก
 24. กิ่งมะม่วงฟ้าลั่น
 25. กิ่งมะม่วงเขียวเสวย
 26. กิ่งมะม่วงมันเดือนเก้า

กิ่งมะม่วงสายพันธุ์ ต่างประเทศ เช่น

 1. กิ่งมะม่วงกิมหงส์ หรือมะม่วงเขียว 3 รส
 2. กิ่งมะม่วงอาร์ทูอีทู มะม่วงผลกลม
 3. กิ่งมะม่วงกุ้ยเฟย
 4. กิ่งมะม่วงแดงซาลหลิน
 5. กิ่งมะม่วงงาช้างแดง หรือหงเซียงหยา
 6. กิ่งมะม่วงแคระ มะม่วงเปรี้ยว มะม่วงบังคลาเทศ
 7. กิ่งมะม่วงไข่มุกแดง หรือหงจู
 8. กิ่งมะม่วงหงส์ไค่เท่อร์
 9. กิ่งมะม่วงหงส์หลง หรือมังกรแดง
 10. กิ่งมะม่วงผิงกั่วเหวิน
 11. กิ่งมะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วง หรือจินซิง
 12. กิ่งมะม่วงยู่เหวิน หรือแดงจักรพรรดิ์

กิ่งพันธุ์มะม่วง เพิ่มเติม https://everysale.thaicentralgarden.com/index.php

ติดต่อสั่งซื้อ กิ่งพันธุ์มะม่วงอกร่องหยาดพิรุณ ได้ที่

สอบถามที่ Call Center 0891710545, 0923794398
เวลา: (7.00 – 20.00)

Facebook: Thai Central Garden https://www.facebook.com/thaicentralgarden

Line ID: @sukanyathaig

Line ID: manow98

เพิ่มเพื่อน

แผนที่สวนไทยเซ็นทรัล สามพราน บ้านหอมเกร็ด พุทธมณฑลสาย6
แผนที่กูเกิ้ล https://goo.gl/maps/yaHMTAmCCqs

แผนที่สวนไทยเซ็นทรัล อู่ทอง “ศูนย์เพาะชำพันธุ์ไม้” สุพรรณบุรี https://goo.gl/maps/DovXKthKD6n