มะม่วงสามฤดูเปรี้ยว พันธุ์ทวาย ติดผลดกตลอดทั้งปี รสเปรี้ยว

มะม่วง 3 ฤดูเปรี้ยว

มะม่วงสามฤดูเปรี้ยว พันธุ์ทวาย เป็นมะม่วงที่นิยมปลูกไว้รับประทานในครัวเรือนมาช้านาน ติดผลดกเป็นพวงตลอดทั้งปี ผลดิบรสชาติเปรี้ยวจัด เนื้อฉ้ำน้ำ กรอบอร่อยมาก

รายละเอียด

มะม่วงสามฤดูเปรี้ยว ผลสุกรสหวาน ทานอร่อย

มะม่วงสามฤดูเปรี้ยว เป็นมะม่วงที่ยังครองใจคนปลูกและครองใจผู้รับประทานกันอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน เป็นมะม่วงผลขนาดเล็ก ผลดิบมีรสชาติที่เปรี้ยวมาก นิยมนำมาประกอบอาหาร เพิ่มรสชาติกลิ่นหอมเปรี้ยว เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในรสเปรี้ยว ผลสุกรสชาติหวานหอมไม่แพ้มะม่วงสายพันธุ์อื่น

มะม่วง 3 ฤดูเปรี้ยว

มะม่วง 3 ฤดูเปรี้ยว

ลักษณะของต้นมะม่วงสามฤดูเปรี้ยว

มะม่วงสามฤดูเปรี้ยว มีลักษณะเหมือนกับต้นมะม่วงทั่วไป ผล รูปทรงป้อมมีโหนกสูง ผลสั้นและมีขนาดเล็ก น้ำหนักต่อผละประมาณ 4-5 ผล ต่อ 1 กิโลกรัม ติดผลเป็นพวง พวงละประมาณ 3-5 ผล ติดผลดก ปีละ 3 ครั้ง ผลดิบ สีเขียวรสชาติเปรี้ยวมาก เนื้อฉ่ำน้ำ กรอบ ผลสุก เนื้อเป็นสีเหลือง เหนียวแน่นไม่เละ มีเสี้ยนเล็กน้อย

ประโยชน์ของมะม่วงสามฤดูเปรี้ยว

มะม่วงสามฤดูเปรี้ยว ผลดิบใช้แทนมะนาวได้สับเป็นฝอยบีบคั้นเอาน้ำใช้แทนมะนาว หรือสับฝอยใส่ข้าวยำปักต์ใต้ ข้าวคลุกกะปิ ผลสุก รับประทานสดเป็นผลไม้ หรือรับประทานกับข้าวสวยร้อน ๆ หรือข้าวเหนียวมูน อร่อยมาก

มะม่วง 3 ฤดูเปรี้ยว

มะม่วง 3 ฤดูเปรี้ยว

การขยายพันธุ์มะม่วงสามฤดูเปรี้ยว

มะม่วงสามฤดูเปรี้ยว เป็นมะม่วงที่ขยายพันธุ์ได้หลายวิธีเหมือนกับมะม่วงทั่วไป เช่น การเพาะเมล็ด การตอนกิ่ง การเสียบยอดแลการทาบกิ่ง แต่ปัจจุบันวิธีที่ได้รับความนิยมมาก คือการขยายพันธุ์โดยการเสียบยอดและทาบกิ่ง เพราะต้นพันธุ์ที่ได้เจริญเติบโตได้ดีและเร็ว ติดดอกออกผลเร็ว ระบบรากแข็งแรง และมีรากแก้ว

การปลูกมะม่วงสามฤดูเปรี้ยว

การปลูกมะม่วงสามฤดูเปรี้ยว ขุดหลุมให้ลึกและกว้างประมาณ 50×50 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 6×6 เมตร ตากหลุมทิ้งไว้ประมาณ 3-5 วัน หรือประมาณ 1 สัปดาห์ นำปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักรองก้นหลุม และผสมกับดินที่ขุดจากหลุม นำต้นพันธุ์วางลงกลางหลุม กลบดินให้แน่นพอประมาณและสูงกว่าโคนต้นมะม่วงเล็กน้อย หาไม้มาปักข้างต้นมะม่วงผูกเชือกติดกับต้นมะม่วงเพื่อป้องกันต้นมะม่วงโค่นล้ม จากนั้นหาฟางข้าวหรือหญ้าแห้งมาคลุมที่โคนต้นมะม่วง เพื่อป้องกันหน้าดินแห้งและเพิ่มความชุ่มชื้นในดิน หลังปลูกเสร็จรดน้ำทันที ควรปลูกต้นมะม่วงในช่วงฤดูฝน

การดูแลรักษา มะม่วงสามฤดูเปรี้ยว

มะม่วงเป็นไม้ผลที่ปลูกง่าย ดูแลรักษาง่าย เช่น

 1. การให้น้ำ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งสำหรับการปลูกมะม่วง เพื่อให้ผลได้อย่างเต็มที่ ควรให้น้ำอย่างเพียงพอกับความต้องการของต้นมะม่วง การปลูกมะม่วงในที่น้ำไม่อุดมสมบรูณ์ ควรกะเวลาปลูกให้ดี เพื่อให้ต้นพันธุ์มะม่วงได้รับน้ำฝนได้นานที่สุด ควรรดน้ำทุกวัน หรือวันเว้นวัน เมื่อฝนทิ้งช่วงหรือหน้าแล้ง และค่อย ๆ รดน้ำห่าง 3-4 วัน ครั้งเมื่อต้นมะม่วงตั้งตัวได้
 2. การกำจัดวัชพืช ต้องทำอยู่เสมอ เพราะพวกวัชพืชจะเข้าแย่งน้ำและอาหารของต้นมะม่วง และยังเป็นที่อยู่อาศัยของพวกแมลงที่จะเข้ามาทำลายต้นมะม่วงอีกด้วย หรือควรใช้วิธีปลูกพืชคลุมดิน เพราะพืชคลุมดินปลูกครั้งหนึ่งอยู่ที่นานหลายปี
 3. การใส่ปุ๋ย เมื่อมะม่วงอายุ 1-3 ปี ควรใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้ง คือช่วงเดือนพฤษภาคมหรือช่วงก่อนฤดูฝน ช่วงที่ 2 เดือนกันยายนหรือช่วงก่อนที่จะหมดฝน และเมื่อต้นมะม่วงอายุได้ 3-4 ปี ควรใส่ปุ๋ย 2 ช่วงคือช่วงก่อนที่มะม่วงจะออกช่อดอก และช่วงที่ 2 คือช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้ว
 4. การตัดแต่งกิ่ง ควรตัดแต่งหลังจากที่เก็บผลผลิตเสร็จ และช่วงที่มีอากาศชื้นสูง ทำให้ต้นมะม่วงโปร่งและได้รับแสงแดดทั่วถึง และช่วยลดการระบาดของโรคพืชและแมลงได้
มะม่วง 3 ฤดูเปรี้ยว

มะม่วง 3 ฤดูเปรี้ยว

โรคและแมลงศัตรูพืชในมะม่วงและวิธีป้องกัน

แมลงศัตรูพืช ที่เข้าทำลายมะม่วง มีหลายชนิด เช่น

 1. เพลี้ยไฟ และเพลี้ยจั๊กจั่น เข้าทำลายต้นมะม่วงช่วงที่มะม่วงกำลังออกช่อดอก เพลี้ยไฟและเพลี้ยจั๊กจั่นจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากช่อดอกทำให้ดอกร่วงหล่น
 2. หนอนเจาะลำต้น เป็นหนอนของด้วงปีกแข็ง ที่จะวางไข่บริเวณรอยแตกของเปลือกลำต้น และจะกัดกินเนื้อไม้ ถ้าเกิดระบาดรุนแรงอาจทำให้กิ่งและต้นมะม่วงตายได้
 3. ด้วงมะม่วง หรือด้วงปีกแข็ง จะเข้าวางไข่ที่ผลอ่อนของมะม่วง และหนอนจะโตในเมล็ดมะม่วงกันกินเนื้อมะม่วงออกมา
 4. แมลงวันผลไม้หรือแมลงวันทอง จะเข้าวางไขที่ผิวของผลมะม่วง เมื่อโตเป็นหนอนจะกัดกินเนื้อมะม่วงทำให้มะม่วงเน่าและร่วงหล่น

หาซื้อ กิ่งพันธุ์มะม่วงสามฤดูเปรี้ยว ได้ที่ไหน

กิ่งพันธุ์มะม่วงสามฤดูเปรี้ยวสามารถหาซื้อได้จากร้านขายกิ่งพันธุ์ไม้ผลทั่วไป หรือร้านขายกิ่งพันธุ์ไม้ผลที่คุณคุ้นเคย หรือสอบถามสวนThaiG ได้ ควรเลือกกิ่งพันธุ์ที่สมบรูณ์ มีระบบรากที่แข็งแรงค่ะ

ขาย กิ่งพันธุ์มะม่วงสามฤดูเปรี้ยว จัดส่งถึงสวน

สวนThaiG มีกิ่งพันธุ์มะม่วงสามฤดูเปรี้ยว ขายราคาไม่แพง คุณสามารถมาเลือกซื้อได้ที่สวน สวนเราอยู่ที่สามพราน นครปฐม และที่อู่ทอง สุพรรณบุรี เปิดขายทุกวัน หรือถ้าคุณไม่สะดวกสามารสั่งซื้อได้เรามีบริการจัดส่งถึงสวน ด้วนบริการขนส่งเคอรี่ หรือขนส่งอื่นที่คุณสะดวก

กิ่งพันธุ์มะม่วงที่สวนThaiG มีจำหน่าย

กิ่งพันธุ์มะม่วง สายพันธุ์ต่างประเทศ เช่น

 1. กิ่งมะม่วงกิมหงส์ หรือกิ่งมะม่วงเขียว 3 รส
 2. กิ่งมะม่วงอาร์ทูอีทู มะม่วงผลกลม
 3. กิ่งมะม่วงงาช้างแดง หรือหงเซียงหยา
 4. กิ่งมะม่วงยู่เหวิน หรือแดงจักรพรรดิ์
 5. กิ่งมะม่วงกุ้ยเฟย
 6. กิ่งมะม่วงแดงซาลหลิน
 7. กิ่งมะม่วงแคระ มะม่วงเปรี้ยว หรือมะม่วงบังคลาเทศ
 8. กิ่งมะม่วงน้ำดอกไม้สีม่วง หนือจินซิง
 9. กิ่งมะม่วงหงส์หลง หรือมังกรแดง
 10. กิ่งมะม่วงหงส์ไค่เท่อร์
 11. กิ่งมะม่วงผิงกั่วเหวิน
 12. กิ่งมะม่วงไข่มุกแดง หรือหงจู

กิ่งพันธุ์มะม่วงสายพันธุ์โบราณ เช่น

 1. กิ่งมะม่วงทองดำ ทวาย
 2. กิ่งมะม่วงเบา
 3. กิ่งมะม่วงยายกล่ำ
 4. กิ่งมะม่วงหนังกลางวัน
 5. กิ่งมะม่วงพราหมณ์ขายเมีย
 6. กิ่งมะม่วงแก่ขายตึก
 7. กิ่งมะม่วงหนองแซง
 8. กิ่งมะม่วงทองปลายแขน
 9. กิ่งมะม่วงเขียวไข่กา
 10. กิ่งมะม่วงกะล่อนเขียว
 11. กิ่งมะม่วงกะล่อนทอง
 12. กิ่งมะม่วงลิ้นงูเห่า
 13. กิ่งมะม่วงน้ำตาลเตา
 14. กิ่งมะม่วงแก้มแดง
 15. กิ่งมะม่วงตลับนาค
 16. กิ่งมะม่วงบุญบันดาล
 17. กิ่งมะม่วงทุเรียน
 18. กิ่งมะม่วงหมอนทอง

กิ่งพันธุ์มะม่วง เพิ่มเติม  https://everysale.thaicentralgarden.com/index.php

ติดต่อสั่งซื้อ กิ่งพันธุ์มะม่วงสามฤดูเปรี้ยว ได้ที่

สอบถามที่ Call Center 0891710545, 0923794398
เวลา: (7.00 – 20.00)

Facebook: Thai Central Garden https://www.facebook.com/thaicentralgarden

Line ID: @sukanyathaig

Line ID: manow98

เพิ่มเพื่อน

แผนที่สวนไทยเซ็นทรัล สามพราน บ้านหอมเกร็ด พุทธมณฑลสาย6
แผนที่กูเกิ้ล https://goo.gl/maps/yaHMTAmCCqs

แผนที่สวนไทยเซ็นทรัล อู่ทอง “ศูนย์เพาะชำพันธุ์ไม้” สุพรรณบุรี https://goo.gl/maps/DovXKthKD6n