มะม่วงกะล่อนเขียว ผลสุกสีเขียวอ่อน เนื้อน้อย รสชาติหวานหอม

มะม่วงกะล่อน

มะม่วงกะล่อนเขียว มะม่วงโบราณ สมัยก่อนนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลาย ติดผลเป็นพวง ผลเล็ก เนื้อน้อย เมล็ดใหญ่ ผลสุกเปลือกสีเขียวอ่อนหรือสีเขียวนวล รสชาติหวานหอมอร่อย

มะม่วงกะล่อนเขียว ติดผลดก เนื้อเหลือง

มะม่วงกะล่อนเขียว หรือสมัยก่อนเรียก มะม่วงกะล่อน เป็นมะม่วงผลเล็ก ติดผลดกเป็นพวง มีชื่อเรียกตามท้องถิ่น คือ มะม่วงเทียน มะม่วงป่า มะม่วงขี้ไต้ และมะม่วงเทพรส ผลสุกเนื้อสีเหลืองอ่อน รสชาติหวานหอมอร่อย

ลักษณะของต้นมะม่วงกะล่อนเขียว

มะม่วงกะล่อนเขียว จัดอยู่ในมะม่วงป่า ที่มีลักษณะต้นเหมือนกับมะม่วงทั่วไป ต้นจะสูงใหญ่มาก สูงประมาณ 40 เมตร ใบมีขนาดเล็กและสั้นกว่าใบมะม่วงทั่วไป ใบดกให้ร่มเงาได้ดี ดอกออกเป็นช่อที่ปลายยอด มีสีหลืองนวล มีกลิ่นหอม ผลรีเกือบกลม ผลโตเต็มที่ประมาณเท่ากำมือเด็กเล็ก ผลสุกเปลือกสีเขียวอ่อนมีนวล เปลือกไม่เป็นสีเหลืองเหมือนมะม่วงทั่วไป เนื้อด้านในเป็นสีเหลืองอ่อน ติดผลเป็นพวง พวงละประมาณ 5-7 ผล เมล็ดมีขนาดใหญ่ เปลือกผลค่อนข้างหนา ติดผลปีละครั้งตามฤดูกาล

ประโยชน์ของมะม่วงกะล่อนเขียว

มะม่วงกะล่อนเขียว รับประทานสดเป็นผลไม้ ผลดิบนำมาจิ้มพริกเกลือ นำมาทำน้ำพริก หรือแปรรูปเป็นมะม่วงดอง ผลสุกทำไอศครีม ทำมะม่วงกวน หรือนำยอดอ่อนมาจิ้มรับประทานกับน้ำพริก ลำต้นเนื้อไม้แข็ง แปรรูปเป็นไม้ฝาบ้าน วงกบ ไม้ฝ้า หรือทำเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ  นำมาผ่าเป็นฟืน หรือเผาถ่านได้ เปลือกต้นนำมาต้มใช้ย้อมผ้า ให้สีน้ำตาลอ่อน

การขยายพันธุ์มะม่วงกะล่อนเขียว

มะม่วงกะล่อนเขียว สามารถขยายพันธุ์ได้หลายวิธี เช่น

 • การเพาะเมล็ด เป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่ใช้กันมาตั้งแต่ดั้งเดิม ทำง่ายรวดเร็ว ต้นพันธุ์เจริญเติบโตดี มีระบบรากที่เข็งแรง มีรากแก้ว ต้นใหญ่ อายุยืน แต่ติดดอกออกผลช้า และเสี่ยงต่อการกลายพันธุ์ไปจากพันธุ์ดั้งเดิม
 • การตอนกิ่ง เป็นวิธีการที่ในปัจจุบันนิยมใช้น้อย เพราะต้นพันธุ์ที่ได้ ระบบรากไม่ค่อยแข็งแรง ไม่มีรากแก้ว แต่ต้นพันธุ์เจริญเติบโตเร็ว ติดดอกออกผลเร็ว
 • การเสียบยอด และการทาบกิ่ง เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน ต้นพันธุ์ที่ได้เจริญเติบโตเร็ว ติดดอกออกผลเร็ว ระบบรากแข็งแรง มีรากแก้วเหมือนกับการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด

การปลูกมะม่วงกะล่อนเขียว 

มะม่วงกะล่อนเขียว ปลูกง่าย เหมือนกับมะม่วงทั่วไป ควรปลูกต้นมะม่วงในช่วงฤดูฝน เพราะต้นมะม่วงจะตั้งตัวได้เร็ว ขุดหลุมให้ลึกและกว้างประมาณ 50×50 เซนติเมตร นำปุ๋ยคอกมารองก้นหลุม นำต้นพันธุ์วางลงกลางหลุม กลบดินให้แน่นพอประมาณ และให้สูงกว่าโคนต้นมะม่วงเล็กน้อย หาไม้มาปักข้างต้นมะม่วง ผูกเชือกติดกับต้นมะม่วง เพื่อป้องกันมะม่วงโค่นล้ม

การดูแลรักษา ต้นมะม่วงกะล่อนเขียว

มะม่วงกะล่อนเขียว เป็นมะม่วงป่า ปลูกง่าย ดูแลง่ายเหมือนมะม่วงทั่วไป เช่น

 • การให้น้ำ หลังจากปลูกต้นมะม่วงใหม่ ถ้าฝนทิ้งช่วงหรือหน้าแล้ง ควรรดน้ำทุกวัน หรือวันเว้นวัน และรดน้ำค่อย ๆ ห่างเป็น 3-4 วัน เมื่อต้นมะม่วงตั้งตัวได้ และควรให้น้ำเพิ่มช่วงก่อนที่มะม่วงออกช่อดอก
 • การใส่ปุ๋ย เมื่อมะม่วงที่ปลูกอายุประมาณ 1-3 ปี ควรใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้ง คือช่วงแรกให้ใส่ปุ๋ยช่วงก่อนฤดูฝนหรือประมาณเดือนพฤษภาคม และช่วงที่ 2 คือ ช่วงก่อนหมดฤดูฝน หรือช่วงประมาณเดือนกันยายน และเมื่อมะม่วงอายุได้ประมาณ 3-4 ปี ควรใส่ปุ๋ย 2 ช่วงคือช่วงก่อนที่มะม่วงจะออกช่อดอก และช่วงที่เก็บผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 • การกำจัดวัชพืช ปลูกพืชคลุมดินก็เป็นการกำจัดพวกวัชพืชได้ เพราะปลูกพืชคลุมดินปลูกครั้งหนึ่งสามารถอยู่ได้หลายปี หรือถ้าไม่ได้ปลูกพืชคลุมดิน ควรกำจัดวัชพืชสม่ำเสมอ เพราะพวกวัชพืชจะเข้ามาแย่งน้ำและอาหาร ของต้นมะม่วงและยังเป็นที่อยู่อาศัยของพวกแมลงที่เข้ามาทำลายต้นมะม่วงด้วย
 • การตัดแต่งกิ่ง ควรตัดแต่งกิ่งช่วงที่มีอากาศชื้นสูง หรือช่วงฤดูฝน เพราะทำให้ต้นมะม่วงโปร่ง และแสงแดดส่องได้ทั่วถึง หรือตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคทำลายหรรือเผาทิ้งเสีย

โรคพืชและแมลงศัตรูพืช วิธีป้องกัน

แมลศัตรูพืช ที่พบมากและเข้าทำลายต้นมะม่วง เช่น

 • เพลี้ยจั๊กจั่น จะเข้ามาทำลายมะม่วงช่วงที่กำลังออกช่อดอก จะดูดกินน้ำเลี้ยงที่ช่อดอกทำให้ดอกร่วง
 • เพลี้ยไฟ เหมือนกับ เพลี้ยจั๊กจั่น จะเข้าทำลายมะม่วงช่วงที่มะม่วงออกช่อดอกเฃหมือนกัน และจะเข้าดูดกินน้ำเลี้ยงจากช่อดอก ทำให้ดองร่วง
 • หนอนเจาะต้น เป็นหนอนของด้วงปีกแข็ง จะเข้าวางไข่ตรงรอยแตกของเปลือกต้นมะม่วง เมื่อโตเป็นหนอนจะกินเนื้อไม้ เจาะเข้าไปในลำต้นและกิ่ง ถ้าระบาดมาก ๆ อาจจะทำให้ต้นมะม่วงตายได้
 • แมลงวันผลไม้ หรือแมลงวันทอง จะวางไข่บนผิวของผลมะม่วง เมื่อเป็นหนอนจะกันกินเนื้อมะม่วงเป็นอาหาร ทำให้ผลมะม่วงเน่าเสียและร่วงหล่น
 • ด้วงมะม่วงหรือด้วงปีกแข็ง จะวางไขที่ผลอ่อนและหนอนจะโตอยู่ในเมล็ด จะกัดกินเนื้อมะม่วงออกมา

วิธีป้องกัน ทำลายดักแด้ ควรไถและพรวนดินบริเวณโคนต้น หรือฉีดพ่นสารฆ่าแมลง ควรหากระดาษหรือใบตองแห้งห่อผลมะม่วง ควรเก็บผลมะม่วงที่เน่าร่วงเพราะแมลงวันผลไม้ ทำลายทิ้งเสีย

หาซื้อ กิ่งพันธุ์มะม่วงกะล่อนเขียว ได้ที่ไหน

มะม่วงกะล่อนเขียว เป็นมะม่วงโบราณ กิ่งพันธุ์อาจจะหาซื้อยาก ต้องหาซื้อร้านขายกิ่งพันธุ์ไม้ทั่วไป และร้านขายกิ่งพันธุ์ไม้ที่คุณคุ้นเคย ควรเลือกกิ่งพันธุ์ที่สมบรูณ์ และมีรากที่แข็งแรง หรือสอบถามได้ที่สวนThaiG

จำหน่าย กิ่งพันธุ์มะม่วงกะล่อนเขียว จัดส่งถึงบ้าน

สวนThaiG มีกิ่งพันธุ์มะม่วงกะล่อนเขียว จำหน่ายราคาไม่แพง คุณสามารถมาเลือกซื้อได้ที่สวน สวนเรามี 2 ที่ ที่สามพราน นครปฐม และที่อู่ทอง สุพรรณบุรี เปิดทุกวัน คุณสามารถโทรสอบถามเส้นทางได้ หรือถ้าไม่สะดวก คุณสามารถสั่งซื้อได้ สวนเรามีบริการจัดส่งทางขนส่งเคอรี่ และขนส่งอื่นที่คุณสะดวก

กิ่งพันธุ์มะม่วงที่สวนThaiG มีจำหน่าย

กิ่งพันธุ์มะม่วงทั่วไป ที่คนนิยมปลูก เช่น

 • กิ่งมะม่วงน้ำดอกไม้มัน
 • กิ่งมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง
 • กิ่งมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4
 • กิ่งมะม่วงอกร่องทอง
 • กิ่งมะม่วงอกร่องใหญ่ หรืออกร่องทองอุไร
 • กิ่งมะม่วงอกร่องหยาดพิรุณ
 • กิ่งมะม่วงอกร่องพิกุลทอง
 • กิ่งมะม่วงอกร่อง ทวาย
 • กิ่งมะม่วงแก้วลืมรัง
 • กิ่งมะม่วงแก้วขมิ้น
 • กิ่งมะม่วงแก้ว ทวาย
 • กิ่งมะม่วง 3 ฤดูมัน
 • กิ่งมะม่วง 3 ฤดูเปรี้ยว
 • กิ่งมะม่วงโชคอนันต์
 • กิ่งมะม่วงโชคไพบูลย์
 • กิ่งมะม่วงมันขุนศรี
 • กิ่งมะม่วงมันศาลายา
 • กิ่งมะม่วงมันเดือนเก้า
 • กิ่งมะม่วงมันเพชรบ้านลาด
 • กิ่งมะม่วงปลาตะเพียน ทวาย
 • กิ่งมะม่วงแรด
 • กิ่งมะม่วงฟ้าลั่น
 • กิ่งมะม่วงเขียวเสวย
 • กิ่งมะม่วงมหาชนก
 • กิ่งมะม่วงแม่ลูกดก
 • กิ่งมะม่วงเขียวใหญ่ หรือมะม่วงงามเมืองย่า
 • กิ่งมะม่วงพิมเสนมัน

กิ่งพันธุ์มะม่วงสายพันธุ์โบราณ เช่น

 • กิ่งพันธุ์มะม่วงกะล่อนทอง
 • กิ่งพันธุ์มะม่วงทุเรียน
 • กิ่งพันธุ์มะม่วงหมอนทอง
 • กิ่งพันธุ์มะม่วงบุญบันดาล
 • กิ่งมะม่วงทองดำ ทวาย
 • กิ่งมะม่วงเบา
 • กิ่งมะม่วงตลับนาค
 • กิ่งมะม่วงแก้มแดง
 • กิ่งมะม่วงน้ำตาลเตา
 • กิ่งมะม่วงลิ้นงูเห่า
 • กิ่งมะม่วงเขียวไข่กา
 • กิ่งมะม่วงยายกล่ำ
 • กิ่งมะม่วงหนังกลางวัน
 • กิ่งมะม่วงพราหมณ์ขายเมีย
 • กิ่งมะม่วงแก่ขายตึก
 • กิ่งมะม่วงหนองแซง
 • กิ่งมะม่วงทองปลายแขน

กิ่งพันธุ์มะม่วง เพิ่มเติม https://everysale.thaicentralgarden.com/index.php

ติดต่อสั่งซื้อ กิ่งพันธุ์มะม่วงกะล่อนเขียว ได้ที่

สอบถามที่ Call Center 0891710545, 0923794398
เวลา: (7.00 – 20.00)

Facebook: Thai Central Garden https://www.facebook.com/thaicentralgarden

Line ID: @sukanyathaig

Line ID: manow98

เพิ่มเพื่อน

แผนที่สวนไทยเซ็นทรัล สามพราน บ้านหอมเกร็ด พุทธมณฑลสาย6
แผนที่กูเกิ้ล https://goo.gl/maps/yaHMTAmCCqs

แผนที่สวนไทยเซ็นทรัล อู่ทอง “ศูนย์เพาะชำพันธุ์ไม้” สุพรรณบุรี https://goo.gl/maps/DovXKthKD6n