ขนุนศรีบรรจง ขนุนเนื้อยวงหนา สีเหลืองรสชาติหวานมาก เมล็ดเล็ก

ขนุนศรีบรรจง

ขนุนศรีบรรจง เป็นขนุนอีกสายพันธุ์หนึ่งที่มีผู้นิยมปลูกและนิยมรับประทานกันมาก เนื้อยวงหนา สีเหลือง รสชาติหวานมาก วัดความหวานได้ประมาณ 31 องศาบริกซ์ เมล็ดเล็ก

ขนุนศรีบรรจง เนื้อไม่เละ หวานกรอบอร่อย

ขนุนศรีบรรจง เป็นขนุนที่คุณบรรจง เตียรักษา ทำการเพาะเมล็ด แล้วกลายพันธุ์ ทดลองปลูกจนแน่นใจว่ากลายพันธุ์แบบถาวร เชื่อว่าเป็นขนุนพันธุ์ใหม่อย่างแน่นอน จึงนำไปจดลิขสิทธิ์ตั้งชื่อใหม่ว่า “ขนุนศรีบรรจง” และนำกิ่งพันธุ์มอบให้ตัวแทนมาวางจำหน่ายเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ขนุนผลใหญ่ เนื้อยวงหนา เนื้อไม่เละ สีเหลือง รสชาติหวานหอมกรอบอร่อยมาก

ขนุนศรีบรรจง

ขนุนศรีบรรจง

ลักษณะของต้นขนุนศรีบรรจง

ขนุนศรีบรรจง มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เหมือนกับขนุนทั่วไป  อยู่ในวงศ์ MORACEAE เป็นไม้ยืนต้นสูง ที่มีความสูงของต้นประมาณ 8-10 เมตร ผลทรงกลมรี ผิวเปลือกมีสีเขียวเข้ม หนามมีขนาดใหญ่และเรียบ เปลือกหนา เนื้อยวงสีเหลือง แข็งกรอบ หวานอร่อย ซังมีน้อย เมล็ดกลมเล็ก ผลโตเต็มที่น้ำหนักต่อผลประมาณ 10-15 กิโลกรัม ถ้าผลสุกแล้วยังไม่ผ่า สามารถเก็บไว้ได้ 2-3 วัน เนื้อแข็งไม่เละ

ขนุนศรีบรรจง

ใบขนุนศรีบรรจง

ประโยชน์ของขนุนศรีบรรจง

ขนุน มีประโยชน์ ใช้รับประทานเป็นผลไม้ หรือนำมาใส่ในอาหารหวานเช่น ไอศครีม ลอดช่อง รวมมิตร ผลดิบอ่อน นำมาประกอบอาหาร เช่นแกงขนุน ยำ เมล็ดสามารถนำมาต้มรับประทานได้ อร่อย

การขยายพันธุ์ขนุนศรีบรรจง

การขยายพันธุ์ขนุน ทำได้ไม่ยาก เช่น การเพาะเมล็ด การติดตา การทาบกิ่งและการเสียบยอด

 • การเพาะเมล็ด เป็นวิธีการขยายพันธุ์ที่นิยมใช้กันมาช้านาน ต้นพันธุ์ที่ได้ เจริญเติบโตดี มีรากแก้ว แต่เสี่ยงต่อการกลายพันธุ์ไปจากต้นพันธุ์เดิม
 • การติดตา ต้นพันธุ์ที่ได้ ้เจริญเติบโตดี มีรากแก้ว ให้ผลผลิตเร็ว แต่เป็นวิธีการที่ยาก ไม่ค่อยได้รับความนิยม
 • การเสียบยอด ต้นพันธุ์ที่ได้ เจริญเติบโตเร็ว ให้ผลผลิตเร็ว ระบบรากแข็งแรง มีรากแก้ว เป็นวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน
 • การทาบกิ่ง เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เพราะต้นพันธุ์ที่ได้ มีระบบรากที่แข็งแรง มีรากแก้ว และต้นเจริญเติบโตเร็ว ติดดอกออกผลเร็ว
ขนุนศรีบรรจง

ต้นพันธุ์ขนุนศรีบรรจง

การปลูก ต้นขนุนศรีบรรจง

ขนุนศรีบรรจง เป็นขนุนปลูกง่าย เหมือนกับขนุนพันธุ์อื่น ๆ ควรขุมหลุมให้กว้างและลึกประมาณ 50×60 เซนติเมตร ขนาดของหลุมขึ้นอยู่กับความอุดมสมบรูณ์ของดิน ระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 6×8 เมตร ตากหลุมไว้ประมาณ 7-10 วัน นำปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักรองก้นหลุม และผสมกับดินที่ขุดจากหลุม นำต้นพันธุ์ขนุนวางลงกลางหลุม กลบดินให้แน่นพอประมาณ หาไม้มาปักข้างต้นขนุนผูกเชือกไม้กับขนุนเพื่อป้องกันต้นขนุนโค่นล้ม นำหญ้าแห้งหรือฟางข้าวคลุมโคนต้น เพื่อป้องกันหน้าดินแห้ง และเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดิน

การดูแลรักษา ต้นขนุนศรีบรรจง

การดูแลต้นขนุน ดูแลง่ายไม่ยุ่งยาก เช่น

 • การให้น้ำ หลังจากที่ปลูกต้นขนุนใหม่ ถ้าฝนทิ้งช่วงหรือหน้าแล้ง ควรรดน้ำทุกวันหรือวันเว้นวัน จากนั้นเมื่อต้นขนุนเริ่มตั้งตัวได้ ค่อยๆ เริ่มรดน้ำห่างเป็น 3-4 วันครั้ง และเมื่อขนุนมีอายุครบ 1 ปี เริ่มให้น้ำห่าง เพราะขนุนเป็นพืชที่ทนแล้งได้ดี
 • การใส่ปุ๋ย ถ้าปลูกขนุนที่ดีอุดมสมบรูณ์ มีธาตุอาหารเพียงพอ เนื่องจากขนุนเป็นไม้ผล ที่มีขนาดใหญ่ รากสามารถหยั่งลีกหาอาหารได้ไกล ปรับปรุงแปลงปลูกด้วยปุ๋ยอินทรีย์ก็พอ
 • การกำจัดวัชพืช ควรกำจัดอยู่เสมอ เพราะพวกวัชพืชจะเข้าแย่งน้ำและอาหารของต้นขนุน และวัชพืชยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกแมลงที่เข้าทำลายต้นขนุนได้อีกด้วย

โรคและแมลงศัตรูพืช ในขนุนและวิธีการป้องกัน

ขนุนเป็นพืชที่ไม่ค่อยพบว่าเป็นโรคและแมลงรบกวนเท่าที่ควร พบบ้างแต่น้อย เช่น

 • โรคเชื้อรา มักจะเกิดขึ้นช่วงที่ขนุนกำลังติดดอกและติดผล ผลอ่อนจะเป็นสีดำ เน่าและร่วง วิธีป้องกัน ควรตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคทิ้งทำลายหรือเผาทิ้งเสีย อย่าปล่อยให้ต้นขนุนทึบเพราะทำให้เกิดโรคเชื้อราได้
 • หนอนไชลำต้น จะพบมากในสวนขนุนที่ปล่อยให้รก และพบกับต้นขนุนที่มีอายุมาก หนอนจะเข้าไชลำต้น และกิ่ง ถ้าระบาดหนักต้นขนุนอาจตายได้ วิธีป้องกัน ไม่ควรปล่อยให้สวนรกรุงรัง และควรตัดกิ่งที่หนอนไชทำลายทิ้ง หรือหาสำลีชุบสารฆ่าแมลงปิดรูไว้หนอนจะตายเอง

หาซื้อ กิ่งพันธุ์ขนุนศรีบรรจง ได้ที่ไหน

กิ่งพันธุ์ขนุนศรีบรรจง สามารถหาซื้อได้จากร้านขายกิ่งพันธุ์ไม้ทั่วไป หรือร้านขายกิ่งพันธุ์ไม้ที่คุณคุ้นเคย และควรเลือกกิ่งพันธุ์ที่สมบรูณ์ มีรากที่แข็งแรง หรือสอบถามได้ที่สวนThaiG

ขาย กิ่งพันธุ์ขนุนศรีบรรจง ราคากันเอง

สวนThaiG มีกิ่งพันธุ์ไม้ผลมาก และมีกิ่งพันธุ์ขนุนศรีบรรจง ขายราคากันเอง คุณสามารถมาเลือกซื้อได้ สวนเรามี 2ที่ คือที่สามพราน นครปฐม และที่อู่ทอง สุพรรณบุรี เปิดทุกวัน หรือถ้าไม่สะดวกสามารถสั่งซื้อได้ สวนเรามีบริการจัดส่งทางขนส่งเคอรี่ และขนส่งอื่นที่คุณสะดวกค่ะ

กิ่งพันธุ์ขนุนที่สวนThaiGมีจำหน่าย

 • กิ่งพันธุ์ขนุนแดงสุริยา
 • กิ่งพันธุ์ขนุนทองทวีโชค
 • กิ่งพันธุ์ขนุนเพชรราชา
 • กิ่งพันธุ์ขนุนเหลืองบางเตย
 • กิ่งพันธุ์ขนุนทองประเสริฐ
 • กิ่งพันธุ์ขนุนอินโดแคระ
 • กิ่งพันธุ์ขนุนไร้เมล็ด ยางน้อย กินได้ทั้งซัง
 • กิ่งพันธุ์ขนุนจำปาดะ

กิ่งพันธุ์ไม้ผล สวนThaiG มีจำหน่าย

กิ่งพันธุ์ไม้ผล เพิ่มเติม  https://everysale.thaicentralgarden.com/

ติดต่อสั่งซื้อ กิ่งพันธุ์ขนุนศรีบรรจง ได้ที่

สอบถามที่ Call Center 0891710545,0923794398,
เวลา: (7.00 – 20.00)

Facebook: Thai Central Garden https://www.facebook.com/thaicentralgarden

Line ID: @sukanyathaig

Line ID: manow98

เพิ่มเพื่อน

แผนที่สวนไทยเซ็นทรัล สามพราน บ้านหอมเกร็ด พุทธมณฑลสาย6
แผนที่กูเกิ้ล https://goo.gl/maps/yaHMTAmCCqs

แผนที่สวนไทยเซ็นทรัล อู่ทอง “ศูนย์เพาะชำพันธุ์ไม้” สุพรรณบุรี https://goo.gl/maps/DovXKthKD6n