ขนุนทองทวีโชค หรือขนุนทวายปีเดียว เนื้อดีเนื้อหนา รสหวานกรอบ

ขนุนทวายปีเดียว

ขนุนทองทวีโชค เป็นขนุนอีกสายพันธุ์หนึ่งที่น่าสนใจ เป็นขนุนทวายปีเดียว คือปลูกได้ประมาณ 1 ปีจะติดดอกออกผล ปลูกง่าย เนื้อขนุนแห้ง เนื้อสีเหลืองทองสวย รสหวานกรอบ

ขนุนทองทวีโชค ติดผลเร็ว ติดผลดกตลอดปี

ขนุนทองทวีโชค หรือขนุนทวายปีเดียว ต้นเดิมได้จากการเพาะเมล็ด เป็นพันธุ์ที่ติดผลเร็วมากปลูกได้ประมาณ 1 ปี ติดดอกออกผล จึงมีชื่อเรียกหลายชื่อคือ ขนุน8เดือน ขนุนทวายปีเดียว และขนุนทองทวีโชค ข้อแนะนำควรปล่อยให้ขนุนทวายปีเดียว ติดดอกช่วงประมาณ เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน เก็บผลได้เดือนธันวาคม – เดือนมกราคม สภาพดินที่แห้งจะส่งผลให้ขนุน เนื้อสีสวย แห้ง กรอบ และมีกลิ่นหอม

ขนุนทวายปีเดียว

ขนุนทวายปีเดียว “ทองทวีโชค”

ลักษณะของต้นขนุนทองทวีโชค

ขนุนทองทวีโชค ลักษณะต้นเหมือนกับขนุนทั่วไป ใบเป็นใบเดี่ยว เนื้อใบหนา ร่วงง่าย ดอก ออกเป็นกลุ่ม ตามโคนกิ่ง ซอกใบ และลำต้น ดอกเป็นแท่งยาว ผลเมื่อสุกเนื้อเป็นสีจำปา เป็นขนุนที่ติดผลดกมาก แนะนำให้เด็ดผลที่ไม่แข็งแรงออก เหลือผลที่แข็งแรงไว้ประมาณ 2-3 ผล เมื่อผลโตเต็มที่จะมีขนาดใหญ่ 8-10 กิโลกรัมต่อผล รสชาติหวานกรอบ ไม่เหนียว หอมร่อย เนื้อสีจำปา

ขนุนทวายปีเดียว

ใบขนุนทวายปีเดียว “ทองทวีโชค”

ประโยชน์ของขนุนทองทวีโชค

ขนุนมีประโยชน์ คือ ขนุนผลดิบ นำมาทำเป็นอาหารรับประทานได้ เช่น ทำแกง ทำยำ ผลแก่ รับประทานเป็นผลไม้ หรือนำมาใส่กับอาหารหวาน เช่น ไอศครีม ลอดช่อง หรือรับประทานกับข้าวเหนียวมูนก็อร่อย

การขยายพันธุ์ขนุนทองทวีโชค

การขยายพันธุ์ขนุนทองทวีโชค ทำได้เหมือนกับขนุนทั่วไป เช่น

 1. การเพาะเมล็ด เป็นวิธีการที่ใช้มาแต่ดั้งเดิม ต้นพันธุ์ที่ได้ เจริญเติบโตดี มีระบบรากแข็งแรง มีรากแก้ว ต้นใหญ่ อายุยืน แต่ติดดอกออกผลช้า และเสี่ยงต่อการกลายพันธุ์
 2. การติดตา ต้นพันธุ์ที่ได้ เจริญเติบโตเร็ว ระบบรากแข็งแรง มีรากแก้ว ติดดอกออกผลเร็ว แต่ไม่ค่อยนิยมเพราะทำยาก
 3. การเสียบยอด ต้นพันธุ์ที่ได้ เจริญเติบโตเร็ว ติดดอกออกผลเร็ว มีรากแก้ว ระบบรากแข็งแรง และเป็นวิธีที่นิยมใช้ในปัจจุบัน
 4. การทาบกิ่ง เป็นวิธีที่นิยมใช้ในปัจจุบัน ต้นพันธุ์ที่ได้ เจริญเติบโตเร็ว ติดดอกออกผลเร็ว มีรากแก้ว ระบบรากแข็งแรง

การปลูกขนุนทองทวีโชค หรือขนุนทวายปีเดียว

การปลูกขนุนทองทวีโชค ปลูกง่ายเหมือนกับขนุนทั่วไป ควรขุมหลุมให้กว้างและลึกประมาณ 50×60 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 6×8 เมตร ตากหลุมทิ้งไว้ 7-10วัน นำปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักมารองกุ้นหลุม และผสมกับดินที่ขุดมา นำต้นพันธุ์ลงหลุมปลูก กลบดินให้แน่นพอประมาณ และให้สูงกว่าโคนต้นเล็กน้อย นำไม้มาปักข้างต้นขนุนผูกเชือกเพื่อป้องกันตันขนุนโค่นล้ม

ขนุนทวายปีเดียว

ต้นพันธุ์ ขนุนทวายปีเดียว “ทองทวีโชค”

การดูแล รักษาต้นขนุนทองทวีโชค

ขนุนทองทวีโชค เป็นขนุนที่ดูแล รักษาง่าย เช่น

 • การให้น้ำ หลังจากปลูกถ้าฝนทิ้งช่วงหรือหน้าแล้ง ควรรดน้ำทุกวัน หรือวันเว้นวัน และเมื่อต้นพันธุ์ขนุนที่ปลูกไว้เริ่มตั้งตัวได้ ค่อย ๆ รดน้ำห่าง เป็น 3-4 วัน
 • การกำจัดวัชพืช ควรกำจัดอยู่เสมอ เพราะวัชพืชจะเข้ามาแย่งอาหารและน้ำต้นขนุน และยังเป็นที่อยู่อาศัยของพวกแมลงศัตรูพืชอีกด้วย
 • การใส่ปุ๋ย เมื่อต้นขนุนอายุประมาณ 1-3 ปี ควรใส่ปุ๋ยบำรุงดินทุก 45 วัน และฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ 10-14 วันครั้ง

โรคและแมลงศัตรูพืช ในขนุน และวิธีการป้องกัน

ขนุนเป็นพืชที่ไม่ค่อยพบว่าเป็นโรคและแมลงรบกวนเท่าที่ควร พบบ้างแต่น้อย เช่น

 • โรคเชื้อรา มักจะเกิดขึ้นช่วงที่ขนุนกำลังติดดอกและติดผล ผลอ่อนจะเป็นสีดำ เน่าและร่วง วิธีป้องกัน ควรตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคทิ้งทำลายหรือเผาทิ้งเสีย อย่าปล่อยให้ต้นขนุนทึบเพราะทำให้เกิดโรคเชื้อราได้
 • หนอนไชลำต้น จะพบมากในสวนขนุนที่ปล่อยให้รก และพบกับต้นขนุนที่มีอายุมาก หนอนจะเข้าไชลำต้น และกิ่ง ถ้าระบาดหนักต้นขนุนอาจตายได้ วิธีป้องกัน ไม่ควรปล่อยให้สวนรกรุงรัง และควรตัดกิ่งที่หนอนไชทำลายทิ้ง หรือหาสำลีชุบสารฆ่าแมลงปิดรูไว้หนอนจะตายเอง

หาซื้อ กิ่งพันธุ์ขนุนทองทวีโชค ได้ที่ไหน

กิ่งพันธุ์ขนุนทองทวีโชค สามารถหาซื้อได้ตามงานเกษตรแฟร์ หรือร้านขายกิ่งพันธุ์ไม้ที่คุณคุ้นเคย และควรเลือกกิ่งพันธุ์ที่สมบรูณ์ และมีระบบรากที่แข็งแรง หรือสอบถามมาได้ที่สวนThaiG

ขาย กิ่งพันธุ์ขนุนทองทวีโชค จัดส่งถึงบ้าน

สวนThaiG มีกิ่งพันธุ์ขนุนทองทวีโชค ขายราคากันเอง และกิ่งพันธุ์ไม้ผลอื่น ๆ คุณสามารถมาเลือกซื้อได้ที่สวน สวนเรามี 2 ที่ ที่สามพราน นครปฐม และที่อู่ทอง สุพรรณบุรี หรือถ้าคุณไม่สะดวกมาสามารถสั่งซื้อได้ สนเรามีบริหารจัดส่งทางขนส่งเคอรี่และขนส่งอื่น ๆ ที่คุณสะดวก

กิ่งพันธุ์ขนุนที่มีจำหน่ายที่สวนThaiG

 • กิ่งพันธุ์ขนุนศรีบรรจง
 • กิ่งพันธุ์ขนุนแดงสุริยา
 • กิ่งพันธุ์ขนุนเพชรราชา
 • กิ่งพันธุ์ขนุนเหลืองบางเตย
 • กิ่งพันธุ์ขนุนอินโดแคระ
 • กิ่งพันธุ์ขนุนไร้เมล็ด ยางน้อย กินได้ทั้งซัง
 • กิ่งพันธุ์ขนุนจำปาดะ
 • กิ่งพันธุ์ขนุนทองประเสริฐ

กิ่งพันธุ์ไม้ผลอื่น ที่สวนThaiG มีจำหน่าย

 1. กิ่งพันธ์มะม่วงทั่วไป ที่คนนิยมปลูก
 2. กิ่งพันธุ์มะม่วง สายพันธุ์โบราณ
 3. กิ่งพันธุ์มะม่วงสายพันธุ์ต่างประเทศ
 4. หน่อกล้วย
 5. ต้นพันธุ์มะพร้าว
 6. กิ่งพันธุ์ส้มโอ
 7. กิ่งพันธุ์ฝรั่ง
 8. กิ่งพันธุ์ชมพู่

กิ่งพันธุ์ไม้ผล เพิ่มเติม https://everysale.thaicentralgarden.com/

ติดต่อสั่งซื้อ กิ่งพันธุ์ขนุนทองทวีโชค ได้ที่

สอบถามที่ Call Center 0891710545,0923794398,
เวลา: (7.00 – 20.00)

Facebook: Thai Central Garden https://www.facebook.com/thaicentralgarden

Line ID: @sukanyathaig

Line ID: manow98

เพิ่มเพื่อน

แผนที่สวนไทยเซ็นทรัล สามพราน บ้านหอมเกร็ด พุทธมณฑลสาย6
แผนที่กูเกิ้ล https://goo.gl/maps/yaHMTAmCCqs

แผนที่สวนไทยเซ็นทรัล อู่ทอง “ศูนย์เพาะชำพันธุ์ไม้” สุพรรณบุรี https://goo.gl/maps/DovXKthKD6n